Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły
Artykuły
Od pomysłu do sukcesu
Napisał jachim   

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
ogłasza nabór formularzy rekrutacyjnych do Projektu
Od pomysłu do sukcesu
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się bezrobotne osoby fizyczne lub osoby nieaktywne zawodowo zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie 3 powiatów województwa lubelskiego, tj. powiatu chełmskiego, powiatu włodawskiego i powiatu hrubieszowskiego ( z wyłączeniem: Miasta Chełm, Rejowca Fabrycznego, Hrubieszowa, Włodawy), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu).

Czytaj całość...
Fundusze na działalność gospodarczą w 2014 r.
Napisał jachim   

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu
do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

W dniu 11 lipca 2014r.,
konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców gminy Wola Uhruska
od godziny 8.30-10.30,
w Urzędzie Gminy Wola Uhruska.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim serdecznie zaprasza na spotkanie:

Fundusze zwrotne i bezzwrotne w 2014 roku dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą", które odbędzie się 11 lipca 2014r. w godz. 11:00 – 13:00 w Urzędzie Gminy w Woli Uhruskiej.

Celem spotkania będzie przekazanie beneficjentom informacji odnośnie źródeł finansowania dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Uroczystość otwarcia ogólnodostępnej sali gimnastycznej
Napisał jachim   

27 czerwca 2014 r. w Woli Uhruskiej miała miejsce uroczystość otwarcie sali gimnastycznej, w której udział wzięli m.in. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Grabczuk, Starosta Włodawski - Wiesław Holaczuk.

Nowa sala gimnastyczna powstała dzięki pomocy finansowej Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. 

Czytaj całość...
Szynobus powraca na linię kolejową Chełm-Włodawa
Napisał jachim   

W okresie od 28 czerwca do 28 września 2014 r. uruchomione zostaje weekendowe (soboty i niedziele) połączenie kolejowe na trasie Chełm - Wola Uhruska - Włodawa.

Czytaj całość...
XXXVII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VI kadencji na dzień 26.06.2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie 
    między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
       Zdrowotnej w Woli Uhruskiej za 2013 r.;
6.2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
7.1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
       budżetu gminy za 2013 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
7.2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
7.3.) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby 
        Obrachunkowej w sprawie absolutorium;
7.4) dyskusja;
7.5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
       wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wola Uhruska z wykonania budżetu za 2013
       rok.;
7.6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
       2013 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1) zmian w uchwale w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
      wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o
     przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ-u za pierwsze
     półrocze;
8.2) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014–2017;
8.3) zmian w budżecie gminy.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie XXXVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący
/-/ Marek Kuszneruk

<< Start < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 151 - 160 z 164
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 4486018
Imieniny
24 Maja 2017
Środa
Imieniny obchodzą:
Cieszysława, Estera,
Jan, Joanna, Maria,
Mokij, Wincenty,
Zuzanna, Zula
Do końca roku zostało 222 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 4486018 internautów
TRW