Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły
Artykuły
Usuń azbest
Napisał Administrator   

 
Czytaj całość...
Wyniki głosowania w wyborach parlamentarnych
Napisał Administrator   

Poniżej podajemy wyniki głosowania w gminie Wola Uhruska w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 25 października 2015 r.

 

Czytaj całość...
IX Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję IX Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 29.10.2015 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie IX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

2. Uchwalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wola Uhruska na 2016 r.;

6.2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wola Uhruska na 2016 r.

6.3) wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy;

6.4) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wola Uhruska na 2016 r.;

6.5)  wzorów formularzy podatkowych obowiązujących na terenie gminy Wola Uhruska;

6.6) zmiany uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych;

6.7) wspólnej z gminą Ruda-Huta realizacji zadania inwestycyjnego;

6.8) wspólnej z Powiatem Włodawskim realizacji zadania inwestycyjnego;

6.9) stwierdzenia wyboru ławnika na kadencję 2016-2019;

6.10) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej

6.11) zmian w budżecie gminy.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych i Wójta Gminy składanych po złożeniu ślubowania oraz oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych, Wójta Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wola Uhruska za 2014 r.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i dyskusja.

11. Zakończenie IX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

 

Przewodniczący Rady

Marek Kuszneruk

Konsultacje społeczne
Napisał jachim   

 

 

Uwaga!!! Lokalna Grupa Działania „Poleska Dolina Bugu” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2020, obejmującą obszar gmin wiejskich: Włodawa, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus oraz Miasto Włodawa.

Przyjdź na spotkanie do Urzędu Gminy Wola Uhruska (sala konferencyjna) w dniu 17.09.2015 r. (czwartek) o godz. 13:00 i: 
Wskaż problemy i potrzeby twojej miejscowości, gminy – twojej wspólnoty! 
Pomóż nam określić mocne i słabe strony Twojej miejscowości i gminy!
Powiedz, które branże przedsiębiorczości powinniśmy wspierać!
Zgłoś pomysły na projekty, które powinniśmy realizować!

Czekamy na Ciebie! Masz wpływ na to, jaka będzie Twoja Gmina!

Czytaj całość...
Wyniki referendum
Napisał Administrator   

Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania w ogólnokrajowym referendum w dniu 6 września 2015 r.

http://www.wolauhruska.pl/images/2015/referendum.pdf

<< Start < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 191 - 200 z 258
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 5769743
Imieniny
21 Lipca 2018
Sobota
Imieniny obchodzą:
Andrzej, Benedykt,
Daniel, Paulina,
Prakseda, Prokop,
Stojsław, Wiktor,
Wiktoriusz
Do końca roku zostało 164 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 5769743 internautów
TRW