Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły
Artykuły
Wyniki II tury wyborów Prezydenta RP
Napisał jachim   

Przedstawiamy wyniki głosowania w gminie Wola Uhruska w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Czytaj całość...
Śp. Ryszard Sosiński
Napisał jachim   
Z żalem informujemy, że w dniu 14 maja 2015 r. zmarł w wieku 69 lat Ryszard Sosiński – radny Rady Gminy Wola Uhruska w latach 1998-2003 oraz 2006-2014. Podczas sprawowania mandatu radnego pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady (1998-2003) oraz Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych (2010-2014).

Dziękując w imieniu własnym jak i mieszkańców gminy za długoletnią pracę na rzecz lokalnej społeczności składamy rodzinie szczere i głębokie kondolencje.

Niech spoczywa w pokoju.

Samorząd Gminy Wola Uhruska.

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP
Napisał jachim   

Prezentujemy wyniki głosownia w gminie Wola Uhruska w I turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj całość...
VI Sesja rady Gminy
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 07.05.2015 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z V Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Przedstawienie informacji dotyczącej trybu postępowania w przypadkach wystąpienia szkód wyrządzonych przez bobry.
7) Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1) zmian w uchwale w sprawie ustalenia diet Przewodniczącym Rad Sołeckich;
7.2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków;
7.3) dopłaty do taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków;
7.4) zmian w statucie Gminy;
7.5) wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Wola Uhruska.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarządowymi za 2014 r.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie VI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska. 

Przewodniczący Rady
/-/ Marek Kuszneruk

Chętni na panele fotowoltaiczne
Napisał jachim   

OGŁOSZENIE

Gmina Wola Uhruska ogłasza nabór osób chętnych do projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dotyczącego montażu ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania z  energii słonecznej prądu elektrycznego na wyłącznie własny użytek.

Instalacja będzie się składała z kilkunastu ogniw, inwertera, licznika energii oraz przewodów elektrycznych. Koszt wszystkich urządzeń zdolnych do wytworzenia 1  kW energii elektrycznej wynosi około 7  tys. złotych. Średnio instalacja domowa czyli tzw. „mikroinstalacja prosumencka” powinna mieć moc około 3 kW, a więc jej koszt całkowity wyniesie około 21  tys.  złotych. Szacuje się, że udział własny stanowić będzie 15% kosztów instalacji, czyli dla inwestycji o mocy 3 kW będzie to kwota 3 150 zł, płatna do końca 2015  roku. Wymagana powierzchnia dachu dla takiej instalacji powinna wynosić około 20 m2.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie prawa własności obiektu (budynek mieszkalny, gospodarczy, inwentarski) z płaszczyzną dachu nachyloną w  kierunku południowym, wypełnienie odpowiedniej ankiety oraz deklaracji kwoty udziału własnego.

Projekt o wartości do 800 tys. zł będzie obejmował dwa obiekty użyteczności publicznej (oczyszczalnia ścieków w Bytyniu i ujęcie wody w Woli Uhruskiej) oraz około 25 instalacji prywatnych.

Druki odpowiednich ankiet i deklaracji można pobrać i złożyć po ich wypełnieniu u  sołtysów lub w  Urzędzie Gminy Wola Uhruska – najpóźniej do dnia 08.05.2015 r.

W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, 25  uczestników zostanie wyłonionych w formie losowania, natomiast pozostali stanowić będą listę osób chętnych do uczestnictwa w  podobnym projekcie w roku 2016 lub latach następnych.

Z poważaniem
/-/ Jan Łukasik

Do pobrania:
- ankieta -
http://www.wolauhruska.pl/images/2015/ankieta%20PV.doc
- oświadczenie uczestnictwa -
http://www.wolauhruska.pl/images/2015/oswiadczenie%20PV.pdf

 

<< Start < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 211 - 220 z 258
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 5763201
Imieniny
19 Lipca 2018
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Alfred, Arseniusz,
Lutobor, Rufin,
Wincenty, Wodzisław
Do końca roku zostało 166 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 5763201 internautów
TRW