Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły
Artykuły
IX Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję X Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 19.11.2015 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie X Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2) Uchwalenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.
4) Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5) Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6) Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wola Uhruska na 2016 r.;
6.2) wzorów formularzy podatkowych obowiązujących na terenie gminy Wola Uhruska;
6.3) wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy;
6.4) w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej;
6.5) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Wola Uhruska;
6.6) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Wola Uhruska oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
6.7) zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Uhrusku;
6.8) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
6.9) zmian w budżecie gminy;
6.10) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej.
7) Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8) Wolne wnioski i dyskusja.
9) Zakończenie X Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady
Marek Kuszneruk

Usuń azbest
Napisał Administrator   

 
Czytaj całość...
Wyniki głosowania w wyborach parlamentarnych
Napisał Administrator   

Poniżej podajemy wyniki głosowania w gminie Wola Uhruska w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 25 października 2015 r.

 

Czytaj całość...
IX Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję IX Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 29.10.2015 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie IX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

2. Uchwalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wola Uhruska na 2016 r.;

6.2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wola Uhruska na 2016 r.

6.3) wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy;

6.4) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wola Uhruska na 2016 r.;

6.5)  wzorów formularzy podatkowych obowiązujących na terenie gminy Wola Uhruska;

6.6) zmiany uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych;

6.7) wspólnej z gminą Ruda-Huta realizacji zadania inwestycyjnego;

6.8) wspólnej z Powiatem Włodawskim realizacji zadania inwestycyjnego;

6.9) stwierdzenia wyboru ławnika na kadencję 2016-2019;

6.10) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej

6.11) zmian w budżecie gminy.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych i Wójta Gminy składanych po złożeniu ślubowania oraz oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych, Wójta Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wola Uhruska za 2014 r.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i dyskusja.

11. Zakończenie IX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

 

Przewodniczący Rady

Marek Kuszneruk

Konsultacje społeczne
Napisał jachim   

 

 

Uwaga!!! Lokalna Grupa Działania „Poleska Dolina Bugu” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2020, obejmującą obszar gmin wiejskich: Włodawa, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus oraz Miasto Włodawa.

Przyjdź na spotkanie do Urzędu Gminy Wola Uhruska (sala konferencyjna) w dniu 17.09.2015 r. (czwartek) o godz. 13:00 i: 
Wskaż problemy i potrzeby twojej miejscowości, gminy – twojej wspólnoty! 
Pomóż nam określić mocne i słabe strony Twojej miejscowości i gminy!
Powiedz, które branże przedsiębiorczości powinniśmy wspierać!
Zgłoś pomysły na projekty, które powinniśmy realizować!

Czekamy na Ciebie! Masz wpływ na to, jaka będzie Twoja Gmina!

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 241 - 250 z 309
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6114548
Imieniny
16 Stycznia 2019
Środa
Imieniny obchodzą:
Marcel, Waleriusz,
Włodzimierz
Do końca roku zostało 350 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6114548 internautów
TRW