Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły
Artykuły
Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP
Napisał jachim   

Prezentujemy wyniki głosownia w gminie Wola Uhruska w I turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj całość...
VI Sesja rady Gminy
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 07.05.2015 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z V Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Przedstawienie informacji dotyczącej trybu postępowania w przypadkach wystąpienia szkód wyrządzonych przez bobry.
7) Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1) zmian w uchwale w sprawie ustalenia diet Przewodniczącym Rad Sołeckich;
7.2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków;
7.3) dopłaty do taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków;
7.4) zmian w statucie Gminy;
7.5) wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Wola Uhruska.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarządowymi za 2014 r.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie VI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska. 

Przewodniczący Rady
/-/ Marek Kuszneruk

Chętni na panele fotowoltaiczne
Napisał jachim   

OGŁOSZENIE

Gmina Wola Uhruska ogłasza nabór osób chętnych do projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dotyczącego montażu ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania z  energii słonecznej prądu elektrycznego na wyłącznie własny użytek.

Instalacja będzie się składała z kilkunastu ogniw, inwertera, licznika energii oraz przewodów elektrycznych. Koszt wszystkich urządzeń zdolnych do wytworzenia 1  kW energii elektrycznej wynosi około 7  tys. złotych. Średnio instalacja domowa czyli tzw. „mikroinstalacja prosumencka” powinna mieć moc około 3 kW, a więc jej koszt całkowity wyniesie około 21  tys.  złotych. Szacuje się, że udział własny stanowić będzie 15% kosztów instalacji, czyli dla inwestycji o mocy 3 kW będzie to kwota 3 150 zł, płatna do końca 2015  roku. Wymagana powierzchnia dachu dla takiej instalacji powinna wynosić około 20 m2.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie prawa własności obiektu (budynek mieszkalny, gospodarczy, inwentarski) z płaszczyzną dachu nachyloną w  kierunku południowym, wypełnienie odpowiedniej ankiety oraz deklaracji kwoty udziału własnego.

Projekt o wartości do 800 tys. zł będzie obejmował dwa obiekty użyteczności publicznej (oczyszczalnia ścieków w Bytyniu i ujęcie wody w Woli Uhruskiej) oraz około 25 instalacji prywatnych.

Druki odpowiednich ankiet i deklaracji można pobrać i złożyć po ich wypełnieniu u  sołtysów lub w  Urzędzie Gminy Wola Uhruska – najpóźniej do dnia 08.05.2015 r.

W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, 25  uczestników zostanie wyłonionych w formie losowania, natomiast pozostali stanowić będą listę osób chętnych do uczestnictwa w  podobnym projekcie w roku 2016 lub latach następnych.

Z poważaniem
/-/ Jan Łukasik

Do pobrania:
- ankieta -
http://www.wolauhruska.pl/images/2015/ankieta%20PV.doc
- oświadczenie uczestnictwa -
http://www.wolauhruska.pl/images/2015/oswiadczenie%20PV.pdf

 

Wesołych Świąt
Napisał jachim   


Praca wykonana przez osobę niepełnosprawną w Warsztacie Terapii Zajęciowej 
we Włodawie. 

Wszystkim mieszkańcom
gminy Wola Uhruska
Życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych.
Niech niosą one radość, wzajemną życzliwość,
wiarę i siłę w pokonywaniu trudności
pozwalając z ufnością patrzeć w przyszłość.
V Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) zwołuję V Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 26.03.2015 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie V Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Prezentacja projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie”.
7. Informacja w sprawie stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Wola Uhruska za 2014 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wola Uhruska na 2015 r.;
8.2) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wola Uhruska;
8.3) ustalenia diet Przewodniczącym Rad Sołeckich;
8.4) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy;
8.5) przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy;
8.6) zmian w budżecie gminy.
9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności GOPS w 2014 r.
10. Raport z realizacji  gminnego programu wspierania rodziny na lata 2014-2016.
11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wolne wnioski i dyskusja.
13. Zakończenie V Sesji Rady Gminy Wola Uhruska. 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Kuszneruk 

<< Start < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 251 - 260 z 296
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 5996416
Imieniny
18 Listopada 2018
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Aniela, Cieszymysł,
Filipina, Galezy,
Klaudyna, Odo, Otto,
Roman, Tomasz
Do końca roku zostało 44 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 5996416 internautów
TRW