Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły
Artykuły
V Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) zwołuję V Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 26.03.2015 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie V Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Prezentacja projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie”.
7. Informacja w sprawie stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Wola Uhruska za 2014 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wola Uhruska na 2015 r.;
8.2) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wola Uhruska;
8.3) ustalenia diet Przewodniczącym Rad Sołeckich;
8.4) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy;
8.5) przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy;
8.6) zmian w budżecie gminy.
9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności GOPS w 2014 r.
10. Raport z realizacji  gminnego programu wspierania rodziny na lata 2014-2016.
11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wolne wnioski i dyskusja.
13. Zakończenie V Sesji Rady Gminy Wola Uhruska. 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Kuszneruk 

Komunikat w sprawie psów
Napisał jachim   

                                                             KOMUNIKAT
W związku z interwencjami wpływającymi do Urzędu Gminy Wola Uhruska w  sprawie wałęsających się psów, przypomina się mieszkańcom o obowiązku zadbania o własne psy, aby samowolnie nie wychodziły poza posesje.
Psy bez nadzoru stwarzają zagrożenie dla ludzi, a zwłaszcza dzieci.
Przypominam, że zgodnie z §  10 Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na  terenie Gminy Wola Uhruska przyjętym Uchwałą NR XXIII/134/2012 RADY GMINY WOLA UHRUSKA z dnia 20 grudnia 2012 r.:
1. Właściciele lub opiekunowie psów, a  w  szczególności psów rasy uznanej za agresywną oraz innych zwierząt domowych są  zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami i  utrzymywania ich tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi i zwierząt oraz nie stanowiły uciążliwości dla innych osób.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy również:
1) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami;
2) prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w  inny sposób zagrażającego otoczeniu – na smyczy i w kagańcu;
3) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w  miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku;
Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w  kagańcu, w  miejscu mało uczęszczanym przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem; nie dotyczy to psów ras uznanych za agresywne.
Zwolnienie psa ze smyczy przez opiekuna na terenie swojej nieruchomości może mieć miejsce tylko wtedy, gdy nieruchomość jest należycie ogrodzona uniemożliwiając opuszczenie jej przez psa oraz odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.
Jednocześnie informuję, że za nieprzestrzeganie w/w obowiązków grożą sankcje karne.
Wójt Gminy Wola Uhruska  
Jan Łukasik 

POMOC UKRAINIE
Napisał jachim   

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY WOLA UHRUSKA

Wszystkie gminy powiatu włodawskiego odpowiadają pozytywnie na apel Rady Rejonowej Szacka (UA) organizując zbiórkę darów na rzecz Ukrainy. Koordynatorem akcji na terenie powiatu jest Starostwo Powiatowe we Włodawie. 

Na terenie naszej Gminy akcję zbierania darów koordynują wspólnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadząc zbiórkę darów, o które proszą Ukraińcy tj. nowe koce i narzuty, nowa odzież, chemia gospodarcza oraz żywność z długim okresem ważności.

 

Czytaj całość...
Wybory sołeckie
Napisał jachim   

W związku upływem kandecji sołtysów i rad sołeckich, Rada Gminy Wola Uhruska uchwałą Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. zarządziła wybory sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Wola Uhruska. 

Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach gminy, na których przeprowadzone zostaną wybory sołtysów i rad sołeckich na następną 4-letnia kadencję.

Terminy zebrań wiejskich w 2015 r.:

10 lutego, godz. 14:00 Bytyń w świetlicy w Bytyniu,

12 lutego, godz. 12:00 Kosyń w świetlicy w Kosyniu,

13 lutego o godz. 14:00Macoszyn Duży, Publiczna Szkoła Podstawowa w Macoszynie Dużym,

17 lutego o godz. 15:00Zbereże w świetlicy w Zbereżu, 7 lutego o godz. 17:00 – zebranie OSP Zbereże,

Czytaj całość...
Harmonogram odbioru odpadów
Napisał jachim   

Poniżej zamieszczony został harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości na terenie gminy. 

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 291 - 300 z 332
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6278793
Imieniny
25 Marca 2019
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Dyzma, Ireneusz,
Lucja, Lutomysł,
Łucja, Maria,
Mariola, Wieńczysław
Do końca roku zostało 282 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6278793 internautów
TRW