Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły
Artykuły
Wielkanoc 2017
Napisał jachim   
Zdjęcie użytkownika Gmina Wola Uhruska.
PTASIA GRYPA
Napisał Administrator   

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków:
Kliknij aby pobrać treść rozporządzenia.
APEL DO MIESZKAŃCÓW
Napisał Administrator   


SZANOWNI MIESZKAŃCY

  GMINY WOLA UHRUSKA


W trosce o ład i porządek na terenie Gminy Wola Uhruska zwracam się

ponownie z APELEM


do Sołtysów, Rad Sołeckich, szkół, instytucji i organizacji pozarządowych, a także do wszystkich mieszkańców Gminy Wola Uhruska – o wszechstronne zaangażowanie na rzecz poprawy czystości wokół własnych posesji oraz w miejscach użyteczności publicznej takich jak: chodniki, pasy drogowe, przystanki autobusowe, otoczenie szkół, świetlic i innych obiektów użyteczności publicznej.

Wspólnie dołóżmy wszelkich starań, aby w miejscach użyteczności publicznej oraz w najbliższym otoczeniu naszych posesji panował porządek.


Dobrym zwyczajem, który dał się zaobserwować w wielu naszych miejscowościach jest sobotnie sprzątanie pasów drogowych, przycinanie gałęzi drzew wykraczających poza obręb posesji, zamiatanie chodników oraz koszenie trawników.


Jest to jednocześnie demonstracja wrażliwości na utrzymanie porządku przy własnej posesji, ale i zachęta dla sąsiadów do naśladowania naszego postępowania. Niech każdy pomyśli, a później wykona coś pozytywnego w sprawie poprawy czystości najbliższego sobie otoczenia, a ci którzy robią coś więcej w tej sprawie zasługują na uznanie i szczególne słowa podziękowania.


Dołóżmy wszelkich starań, aby nasza Gmina była postrzegana przez turystów oraz osoby przyjezdne jako miejsce, o które dbamy, a to niewątpliwie da nam również powody do satysfakcji.

Wola Uhruska dnia. 29.03.2017 r.                 


Wójt Gminy Wola Uhruska

/-/ Jan Łukasik

HARMONOGRAM LEŚNICZY KWIECIEŃ/MAJ.
Napisał Administrator   
XXI Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) zwołuję XXI sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 30.03.2017 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Informacja w sprawie stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Wola Uhruska za 2016 r.
7. Aktualna oferta Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie dotycząca usług i instrumentów rynku pracy.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
8.2) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wola Uhruska, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów;
8.3) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wola Uhruska, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów;
8.4) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;
8.5) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wola Uhruska na 2017 r.;
8.6) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wola Uhruska;
8.7) ustanowienie służebności gruntowej na działce nr 237/20 obręb Wola Uhruska;
8.8) uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2017 – 2019;
8.9) nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej;
8.10) nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Woli Uhruskiej;
8.11) udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej w zakresie organizacji tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 (odcinek: Chełm-Włodawa);
8.12) zmian w budżecie gminy.
9. Raport o stanie realizacji w 2016 r. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.
10. Raport o stanie realizacji w 2016 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
11. Sprawozdania z realizacji planów pracy w 2016 r. stałych komisji i Rady Gminy.
12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
13. Wolne wnioski i dyskusja.
14. Zakończenie XXI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady
/-/ Marek Kuszneruk
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 31 - 40 z 183
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 4715335
Imieniny
21 Sierpnia 2017
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Adolf, Adolfa,
Adolfina, Alf,
Bernard, Emilian,
Filipina,
Franciszek, Joanna,
Kazimiera, Męcimir
Do końca roku zostało 133 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 4715335 internautów
TRW