Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły
Artykuły
Informacja z I sesji Rady Gminy
Napisał jachim   

    Dnia 21 listopada 2018 roku w budynku Gimnazjum odbyła się pierwsza Sesja VIII kadencji Rady Gminy Wola Uhruska. Porządek Sesji ustalił Komisarz Wyborczy w Chełmie.
  Porządek Sesji zawierał wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze, złożenie ślubowania przez Radnych i Wójta Gminy oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
  Sesję rozpoczął najstarszy wiekiem Radny – Pan Stanisław Typiak, prowadząc obrady do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
  W pierwszej kolejności Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła Radnym zaświadczenia o wyborze na funkcję Radnego, a następnie przystąpiono do złożenia ślubowania.
  Po złożeniu ślubowania powołano 3 osobową Komisję Skrutacyjną (wybory tajne), której Przewodniczącą została Pani Teresa Kościuk.
  Na funkcję Przewodniczącego Rady zgłoszono tylko jedną osobę: Pana Mariana Łubkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, a następnie zaprezentował  uzasadnienie decyzji o kandydowaniu wraz z deklaracją sprawnego kierowania pracami Rady oraz wspierania wszelkich pozytywnych inicjatyw dla dobra mieszkańców Gminy.
  W wyniku głosowania zdecydowana większość Radnych poparła kandydaturę Pana Mariana Łubkowskiego (12 głosów – za, 2 – przeciw i 1 – wstrzymujący się), powierzając mu tym samym funkcję Przewodniczącego Rady.
  Uchwała zatwierdzająca głosowanie była tylko zwykłą formalnością. Dalsze prowadzenie obrad było realizowane już przez nowego Przewodniczącego i dotyczyło – głównie – wyboru Wiceprzewodniczącego.
  Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady zaproponowano dwóch kandydatów: Pana Stanisława Typiaka i Pana Tadeusza Pawłowskiego. Obaj wyrazili zgodę i dokonali prezentacji własnych programów dotyczących pracy Rady oraz współpracy z Przewodniczącym i Radnymi w zakresie realizacji zadań samorządu.
  Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ogłosiła wynik wyborów oznajmiając, że Pan Tadeusz Pawłowski otrzymał 8 głosów, a Pan Stanisław Typiak – 7 głosów, a zatem na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady wybrano Pana Tadeusza Pawłowskiego.
  Następnie zostało wręczone zaświadczenie o wyborze Wójtowi Gminy, który złożył ślubowanie, zapewniając o sprawowaniu urzędu dla dobra publicznego oraz pomyślności mieszkańców.
  Wolne wnioski dotyczyły – głównie – gratulacji , podziękowania za zaufanie oraz deklaracji współpracy w zakresie rozwiązywania problemów ważnych dla mieszkańców Gminy Wola Uhruska.
  Następna Sesja zostanie już zaplanowana przez nowo wybranego Przewodniczącego Rady i będzie poświęcona – głównie – wyborowi czterech stałych Komisji Rady Gminy, a konkretnie: Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Społecznej.

Mariusz Jachimczuk
Sekretarz Gminy


Sprawozdanie z działalności GOSiR-u w Woli Uhruskiej za rok 2018 oraz plan imprez na rok 2019 r.
Napisał Administrator   
Dokument do pobrania po linkiem:
Sprawozdanie za rok 2018 oraz plan imprez na rok 2019.

ZAPROSZENIE NA DEBATĘ.
Napisał Administrator   
I sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji
Napisał jachim   
Niniejszym informuję, że Komisarz Wyborczy w Chełmie postanowieniem nr 89 z dnia 9 listopada 2018 r. zwołał I sesję Rady Gminy Wola Uhruska na dzień 21 listopada 2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej, ul. Gimnazjalna 34  oraz ustalił jej następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Stwierdzenie kworum.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady.
7. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady.
8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy i złożenie przez niego ślubowania.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Sekretarz Gminy
Mariusz Jachimczuk

Propozycja programu samorządu VIII kadencji
Napisał jachim   
Dnia 5 listopada 2018 r. odbyła się ostatnia Sesja Rady Gminy VII kadencji (zwołana w trybie nadzwyczajnym) z udziałem Radnych wybranych na kolejną VIII kadencję.
Na Sesji m.in. uchwalono wysokość podatków na 2019 r. oraz omówiono inwestycje przewidziane do realizacji w nadchodzącej kadencji, na które już zdobyto dofinansowanie z UE i w większości podpisano umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.
Na zakończenie Sesji Wójt Gminy wręczył Radnym propozycję programu na VIII kadencję (2018/23) zachęcając do jego przeanalizowania i realizacji:


CEL GŁÓWNY:
Kontynuacja wszechstronnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Wola Uhruska dla dobra mieszkańców i gości, w oparciu o wykorzystanie posiadanej infrastruktury, walorów środowiska naturalnego, nadgranicznego położenia gminy, funduszy europejskich oraz programów krajowych.

PRIORYTETY:
1. Zdrowie, oświata, bezpieczeństwo.
2. Rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej.
3. Wspieranie funkcji rolniczej.
4. Wzmacnianie funkcji turystycznej.
5. Sprzyjanie tworzeniu nowych miejsc pracy.
Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 31 - 40 z 328
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6264488
Imieniny
20 Marca 2019
Środa
Imieniny obchodzą:
Aleksander,
Aleksandra, Ambroży,
Anatol, Bogusław,
Cyriaka, Eufemia,
Klaudia, Patrycjusz,
Ruprecht, Wasyl,
Wincenty
Do końca roku zostało 287 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6264488 internautów
TRW