Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły
Artykuły
Szynobus powraca na linię kolejową Chełm-Włodawa
Napisał jachim   

W okresie od 28 czerwca do 28 września 2014 r. uruchomione zostaje weekendowe (soboty i niedziele) połączenie kolejowe na trasie Chełm - Wola Uhruska - Włodawa.

Czytaj całość...
XXXVII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VI kadencji na dzień 26.06.2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie 
    między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
       Zdrowotnej w Woli Uhruskiej za 2013 r.;
6.2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
7.1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
       budżetu gminy za 2013 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
7.2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
7.3.) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby 
        Obrachunkowej w sprawie absolutorium;
7.4) dyskusja;
7.5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
       wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wola Uhruska z wykonania budżetu za 2013
       rok.;
7.6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
       2013 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1) zmian w uchwale w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
      wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o
     przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ-u za pierwsze
     półrocze;
8.2) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014–2017;
8.3) zmian w budżecie gminy.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie XXXVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący
/-/ Marek Kuszneruk

Zebranie w sprawie scalenia
Napisał jachim   

Zawiadomienie

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 30 czerwca 2014 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Bytyniu odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów części wsi Bytyń, części Józefów, części wsi Wola Uhruska, gm. Wola Uhruska.

Celem zebrania jest podanie do publicznej wiadomości postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów części wsi Bytyń, części wsi Józefów i części wsi Wola Uhruska poprzez jego odczytanie.

Mając na uwadze ważność zagadnienia obecność uczestników scalenia jest wskazana.

Starosta Włodawski
/-/ mgr Wiesław Holaczuk
 

Ostatni nabór wniosków o pomoc finansową
Napisał jachim   

Samorząd Województwa Lubelskiego
informuje o naborze wniosków w 2014 roku 
o przyznanie pomocy ogłaszanym przez
Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie 
„Poleska Dolina Bugu”
 w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:


I. Małe projekty (dostępne środki – 436 408,36 zł).

Termin składania wniosków od 27 czerwca do 10 lipca 2014 r.

Czytaj całość...
Gmina Wola Uhruska przyjazna mieszkańcom
Napisał jachim   

Najlepsze Firmy i Gminy Województwa Lubelskiego w czwartek 12.06.2014 r. w Dworku Jabłonna w Jabłonnej k/Lublina zostały wyróżnione w tegorocznej IX Edycji Programu Promocji Firm i III Edycji Programu Promocji Gmin BUSINESS EXCELLENCE 2014. Honorowy Patronat nad Programem sprawowali Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki RP oraz Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego.
Gmina Wola Uhruska otrzymała
w kategorii gmin wiejskich wyróżnienie  jako GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM.

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 31 32 33 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 311 - 320 z 321
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6197101
Imieniny
23 Lutego 2019
Sobota
Imieniny obchodzą:
Bądzimir, Damian,
Florentyn, Łazarz,
Piotr, Romana, Roma,
Seweryn
Do końca roku zostało 312 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6197101 internautów
TRW