Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły
Artykuły
Podsumowanie obozu Społeczno-Naukowego
Napisał jachim   
Podsumowanie obozu Społeczno-Naukowego w Woli Uhruskiej
organizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zdjęcie użytkownika Gmina Wola Uhruska.

Obóz Społeczno-Naukowy obywał się w terminie od 2 do 13 lipca 2018 r. Uczestniczyli w nim lekarze 13 specjalizacji (stomatologia, neurologia, internistyka, ginekologia, okulistyka, dermatologia, kardiologia, laryngologia, ortopedia, ortopedia dziecięca, pedriatria, neurologia , chirurgia naczyniowa). Lekarzom towarzyszyło 25 studentów z kierunku lekarskiego i analityki medycznej.
Oprócz lekarzy specjalistów działało również laboratorium analityczne cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem.
Kilku lekarzy specjalistów (stomatolog, ginekolog i kardiolog ) przyjmowało w budynku miejscowego Ośrodka Zdrowia, a pozostali w budynku Gimnazjum, które na czas obozu zostało niejako zamienione na „przychodnię lekarską”.
Lekarze – w większości – zostali zakwaterowani w Ośrodku GOSiR-u „Pompka” nad starorzeczem Bugu, a studenci w Schronisku Młodzieżowym. Wyżywienie było przygotowywane przez stołówkę miejscowego Zespołu Szkół.

Podczas trwania obozu lekarze specjaliści udzielili 935 porad lekarskich, laboratorium zaś wykonało 277 badań analitycznych. Szczegółowe zestawienie ilości pacjentów przyjętych przez poszczególnych lekarzy przedstawia się następująco:
1. Dermatolog - 80 osób
2. Ginekolog - 52 osoby
3. Internista - 54 osoby
4. Kardiolog - 97 osób
5. Neurolog - 58 osób (jeden tydzień przyjęć)
6. Chirurg naczyniowy - 83 osoby
7. Okulista - 162 osoby
8. Ortopeda - 59 osób
9. Ortopeda dziecięcy - 47 osób (w ciągu dwóch dni przyjęć)
10. Stomatolog - 101 osób
11. Pediatra - 14 osób
12. Reumatolog - 63 osoby
13. Laryngolog - 65 osób
14. Laboratorium - 277 osób
Ogółem - 1212 osób

Samorząd Gminy Wola Uhruska działając w imieniu mieszkańców, składa podziękowania Władzom Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za wyrażenie zgody na organizację obozu w Woli Uhruskiej, a także opiekunowi obozu, lekarzom i studentom , osobom pracującym w laboratorium analitycznym, pracownikom SP ZOZ-u i Gminy za bezinteresowną pracę podczas obozu na rzecz opieki medycznej mieszkańców oraz gości przebywających na terenie Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy - Marek Kuszneruk
Wójt Gminy - Jan Łukasik
II Motopiknik w Woli Uhruskiej
Napisał jachim   
Zdjęcie użytkownika Gmina Wola Uhruska.
ROZPORZĄDZENIE NR 19 WOJEWODY LUBELSKIEGO.
Napisał Administrator   
Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Lubelskiego z dnia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego.


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA 2018
Napisał Administrator   

INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z WICEWOJEWODĄ LUBELSKIM w dniu 27.06.2018 r. w Woli Uhruskiej.
Napisał Administrator   

INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z WICEWOJEWODĄ LUBELSKIM w dniu 27.06.2018 r. w Woli Uhruskiej

W dniu 27.06.2018 r. odbyło się spotkanie w sali gimnazjum w Woli Uhruskiej dotyczące ASF oraz szacowania strat suszy. W spotkaniu uczestniczyli: Wicewojewoda Lubelski, Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Wójt Gminy Wola Uhruska, Kierownik Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Włodawie, Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Włodawie i  zaproszeni goście.

Wicewojewoda Lubelski przedstawił sytuacje epizootyczną na terenie Polski i państwach sąsiednich, a następnie zapoznał zebranych ze specyfiką choroby afrykańskiego pomoru świń. Ponadto przedstawił zasady określania wielkości stref zapowietrzonej i zagrodzonej wokół wyznaczonych ognisk. Wytłumaczył również różnice pomiędzy strefami zapowietrzoną i zagrożoną (3 km + 7 km wokół ogniska) a obszarami ochronnym, objętym restrykcjami, zagrożenia (tzw. obszary czerwony, niebieski i żółty) wynikającymi z przepisów unijnych. Przedstawił podstawowe założenia programów pomocowych dla rolników związanych z refundacją do 50% kosztów poniesionych na bioasekurację, wyrównania strat związanych z obniżonymi cenami skupu na obszarach czerwonym, niebieskim i żółtym oraz nieoprocentowanych pożyczek w celu regulacji bieżących zobowiązań. Informacje powyższe uzupełnił także Wojewódzki Lekarz Weterynarii i Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Przedstawiono krótko podstawowe zasady bioasekuracji, tzn.:

- nie kupować świń niewiadomego pochodzenia,
- zabezpieczenie świń przed kontaktem z dzikami,
- niekarmienie trzody chlewnej odpadkami kuchennymi,
- zabezpieczenie paszy przed dostępem zwierząt wolnożyjących,
- stosowanie mat dezynfekujących przed wjazdem do gospodarstwa,
- zakaz wstępu dla osób postronnych,
- oddzielny strój do chlewni,
- utrzymanie czystości i dezynfekcja,
- rejestracja świń w bazie ARMiR i natychmiastowe zgłaszanie przemieszczeń i ubytków,
- najważniejsze – obserwacja stanu zdrowia świń.

W pozostałej części spotkania omówiono procedury szacowania strat w uprawach w związku z suszą i innymi zjawiskami atmosferycznymi:

 • złożenie przez właściciela gospodarstwa stosownego wniosku do urzędu gminy (wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji),
 • przebieg szacowania szkód przez komisję powołaną przez Wojewodę Lubelskiego,
 • protokoły z szacowania strat,
 • środki wsparcia dla rolników:
  • kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.).
  • udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek,
  • zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody,
  • udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.
  W końcowej części spotkania Wicewojewoda udzielał odpowiedzi uzupełniających na pytania dotyczące zarówno choroby ASF, działalności Kół Łowieckich, szacowania strat w uprawach, a także spraw lokalnych związanych z budownictwem drogowym oraz utworzeniem przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki.
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 41 - 50 z 295
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 5989811
Imieniny
15 Listopada 2018
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Albert, Alberta,
Albertyna, Artur,
Artus, Idalia,
Leopold, Leopoldyna,
Przybygniew, Roger
Do końca roku zostało 47 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 5989811 internautów
TRW