Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły
Artykuły
ODBIÓR PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH.
Napisał Administrator   
Czytaj całość...
Zaproszenie na Jarmark
Napisał jachim   
XVIII Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 13.12.2016 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wola Uhruska na 2017 r.;
6.2) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wola Uhruska na lata 2016-2020;
6.3) włączenia publicznego Przedszkola w Woli Uhruskiej do Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej;
6.4) zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Wola Uhruska;
6.5.) w sprawie organizacji wspólnej  obsługi  finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Wola Uhruska  zaliczanych do sektora finansów publicznych;
6.6) nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu w Woli Uhruskiej;
6.7) nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej;
6.8) wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej do projektu z dofinansowaniem z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020;
6.9) uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.;
6.10) wieloletniej prognozy finansowej;
6.11) zmian w budżecie gminy.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie XVIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady
/-/ Marek Kuszneruk


Zaproszenie na szkolenie powiatowe.
Napisał Administrator   
Konsultacje Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy
Napisał jachim   
Wójt Gminy Wola Uhruska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu “Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wola Uhruska na lata 2016-2020”.

Projekt planu jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wola Uhruska oraz zamieszczony na niniejszej stronie.
Uwagi i opinie winny być zgłaszane na Formularzu zgłaszania uwag dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Wola Uhruska oraz na niniejszej stronie.

Uwagi i opinie na formularzu zgłaszania uwag można składać w terminie 22-30 listopada 2016 r. (decyduje data wpływu) w jeden z następujących sposobów:
- drogą elektroniczną na adres: (w temacie wiadomości należy wpisać „Konsultacje - PGN”);
- faksem na nr 82 591 50 03;
- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5;
- za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres: Urząd Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, z dopiskiem „Konsultacje - PGN”.

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Wójt Gminy Wola Uhruska.

Do pobrania:

Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wola Uhruska na lata 2016-20120<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 61 - 70 z 183
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 4715331
Imieniny
21 Sierpnia 2017
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Adolf, Adolfa,
Adolfina, Alf,
Bernard, Emilian,
Filipina,
Franciszek, Joanna,
Kazimiera, Męcimir
Do końca roku zostało 133 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 4715331 internautów
TRW