Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły
Artykuły
Dodatkowy nabór na usuwanie azbestu
Napisał jachim   


XV Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) na wniosek Wójta Gminy Wola Uhruska, zwołuję w trybie nadzwyczajnym XV Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 29.06.2016 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
5.2) wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej do projektu edukacyjnego z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne;
5.3) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019;
5.4) zmian w budżecie gminy.
6. Informacja o przygotowaniu gminnych jednostek organizacyjnych zobowiązanych do przygotowania propozycji zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży, jak również turystów w okresie wakacyjnym.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie XV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Kuszneruk


Szynobusy znów na torach
Napisał jachim   
Od najbliższego weekendu (25-26 czerwca br.) szynobusy wracają na tory pomiędzy Chełmem, a Włodawą.
Pierwszy kurs 25.06.2016 r. o godz. 7:58 z Chełma. Ostatni 02.10.2016 r. o godz. 17:16 z Włodawy. Zapraszamy do korzystania z tej malowniczej trasy kolejowej.Tydzień Sportu
Napisał jachim   


VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich za nami.
Imprezy sportowe zorganizowane przez szkołę podstawową, gimnazjum i GOSiR:
27-05-2016 – dzień sportu szkolnego
30-05-2016 – turniej piłki ręcznej
31-05-2016 – zajęcia fitness dla kobiet

XIV Sesja Rady Gminy
Napisał Administrator   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 16.06.2016 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej za 2015 r.;
6.2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
7.1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
7.2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
7.3) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium;
7.4) dyskusja;
7.5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wola Uhruska z wykonania budżetu za 2015 r.;
7.6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Uhruska;
8.2) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
8.3) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
8.4) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
8.5) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
8.6) przejęcia od Powiatu Włodawskiego zadania publicznego;
8.7) udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy  finansowej w zakresie organizacji tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 (odcinek: Chełm – Włodawa);
8.8) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Stary Brus;
8.9) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów;
8.10) zmian w budżecie gminy.
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
Wolne wnioski i dyskusja.
Zakończenie XIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady
/-/ Marek Kuszneruk

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 81 - 90 z 183
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 4715330
Imieniny
21 Sierpnia 2017
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Adolf, Adolfa,
Adolfina, Alf,
Bernard, Emilian,
Filipina,
Franciszek, Joanna,
Kazimiera, Męcimir
Do końca roku zostało 133 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 4715330 internautów
TRW