Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły arrow OGŁOSZENIE - wyprawka szkolna
OGŁOSZENIE - wyprawka szkolna
Napisał jachim   

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Woli Uhruskiej przypomina o upływającym 31 sierpnia 2010 r. terminie składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2010/2011.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPRAWKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” o dofinansowanie zakupu podręczników mogą ubiegać się rodzice uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w:
- klasach I - III szkoły podstawowej,
- klasie II gimnazjum.

Ponadto rodzice mogą wnioskować o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki:
- słabo widzących,
- niesłyszących,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. W tym przypadku kryterium dochodowe nie obowiązuje, do wniosku należy dołączyć (ksero) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

Szczegółowe propozycje dofinansowania zakupu podręczników wynoszą:
- do 170 z
ł - dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej o kryterium dochodowym poniżej 351 zł netto na osobę w rodzinie, oraz bez względu na dochód - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas I- III szkoły podstawowej,
- do 310 zł - dla uczniów klas II gimnazjum o kryterium dochodowym poniżej 351 zł netto na osobę w rodzinie oraz bez względu na dochód rodziny - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas I- III gimnazjum,
- do 200 zł - bez względu na dochód rodziny - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas IV- VI szkoły podstawowej.

Rodzice zainteresowani pozyskaniem dofinansowania powinni po wniosek zgłosić się do sekretariatu/dyrektora szkoły do której będzie w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało ich dziecko.

Do wniosku należy dołączyć (nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością):
1) zaświadczenie o dochodach netto, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku – dotyczy osób zatrudnionych,
2) zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
3) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
4) decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego ( kserokopia),
5) decyzja o przyznaniu zasiłku stałego z GOPS ( kserokopia),
6) decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku, a także zasiłku pielęgnacyjnego ( kserokopia ),
7) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
8) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej,
9) zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,
10) oświadczenie o dochodach uzyskanych z pracy dorywczej.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 31.08.2010 r. - do pobrania wzór wniosku

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących „Wyprawki Szkolnej” udzielają:
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym, tel. 82 591 67 34
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uhrusku, tel. 82 591 61 29
- Sekretariat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej, tel. 82 591 50 19
- Sekretariat Gimnazjum w Woli Uhruskiej, tel. 82 591 52 36
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Woli Uhruskiej, tel. 82 591 50 58

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6197212
Imieniny
23 Lutego 2019
Sobota
Imieniny obchodzą:
Bądzimir, Damian,
Florentyn, Łazarz,
Piotr, Romana, Roma,
Seweryn
Do końca roku zostało 312 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6197212 internautów
TRW