Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Projekty PO KL
Projekty PO KL
Napisał Administrator   
Projekt systemowy "Rozwój aktywnej integracji w Gminie Wola Uhruska"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej od 2008 roku realizuje projekt systemowy pt. "Rozwój aktywnej integracji w Gminie Wola Uhruska" współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych tutejszego Ośrodka poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, usprawnienie kompetencji oraz umiejętności funkcjonowania w środowisku przez upowszechnianie pracy socjalnej, a także wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej.

W ramach corocznie składanych  wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w projekcie uczestniczyło 36 mieszkańców gminy Wola Uhruska. Były to osoby bezrobotne korzystające z pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym, niezaangażowane w życie społeczne, niezaradne życiowo, o niskich kwalifikacjach, bez doświadczenia zawodowego.

W przeważającej mierze beneficjentami projektu były kobiety, ponieważ jak wynika z analizy danych statystycznych PUP i OPS to one mają największe trudności w zdobyciu zatrudnienia i wykazują niższy poziom aktywności zawodowej. Składa się na to wiele czynników, którymi między innymi są: niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje, długa przerwa w działalności zawodowej spowodowana urodzeniem dziecka oraz stereotypy wciąż panujące wśród niektórych pracodawców, którzy postrzegają je jako osoby mniej dyspozycyjne z racji pełnienia przez nie roli matki, gospodyni domowej.

Uczestnicy projektu mieli zajęcia z doradcą zawodowym, którego jednym z zadań było przygotowanie beneficjentów do możliwości funkcjonowania w obrębie rynku pracy w ramach elastycznych form zatrudnienia.

Beneficjenci brali udział w warsztatach psychologicznych, a także odbywali indywidualne konsultacje z psychologiem w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia i efektywnego poszukiwania pracy, poprawy relacji w rodzinie, wzrostu pracy nad identyfikacją mocnych i słabych stron, wypracowania sposobów konstruktywnego radzenia sobie z problemami.

Beneficjanci na przestrzeni lat 2008-2012 uczestniczyli w następujących kursach:
- operator wózka jezdniowego podnosnikowego - 1,
- fryzjerstwo - 10,
- cukiernik - 1,
- krawiec - 5,
- kurs komputerowy - 2,
- wizaż i stylizacja paznokci - 4,
- księgowość - 4,
- koparko ładowarki typu III - 2,
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 3,
- prawo jazdy kat. B - 17,
- kelner barman - 2,
- kucharz - 8,
- fotografia - 1
co daję łącznie 61 kursów.

Ukończone szkolenia umożliwiają zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji, zwiększenie aktywności na rynku pracy, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie. 

Osoby które chciałby wziąć udział w opisywanym projekcie i podnieść swoje kwalifikacje, ciągle mają na to szansę. Już na początku przyszłego roku zostanie ogłoszony kolejny nabór uczestników. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej. 

Projekt systemowy Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Wola Uhruska pt „Bawimy się i uczymy z indywidualizacją”.

W roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Wola Uhruska realizowany jest projekt „Bawimy się i uczymy z indywidualizacją”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

Realizatorem projektu jest Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Woli Uhruskiej. Program obejmuje uczniów z 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Wola Uhruska. Budżet projektu opiewa na kwotę 94 443,00 złotych w finansowany przez EFS w 85% i z dotacji celowej z budżetu krajowego 15%.

W szkołach podstawowych prowadzone są następujące zajęcia:

W Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiej:
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, realizatorem tych zajęć jest Pani Elżbieta Giedz. Grupa liczy 8 uczniów. Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach od 12.30 do 13.15

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym dyslektyków, realizatorem tych zajęć jest Pani Elżbieta Giedz. Grupa liczy 8 uczniów. Zajęcia odbywają się w środy w godzinach od 12.30 do 13.15

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, realizatorem tych zajęć jest Pani Elżbieta Giedz. Grupa liczy 8 uczniów. Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach od 12.30 do 13.15

Zajęcia logopedyczne, realizatorem tych zajęć jest Pani Barbara Trus. Grupa liczy 4 osoby. Zajęcia odbywają się we wtorki od godziny 12.30 do 13.30

W Szkole Podstawowej w Uhrusku:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym dyslektyków, realizatorem tych zajęć jest Pani Elżbieta Giedz. Grupa liczy 8 uczniów. Zajęcia odbywają się we wtorki od godziny 12.30 do 13.15

Zajęcia logopedyczne, realizatorem tych zajęć jest Pani Anna Kaszczuk. Grupa liczy 4 osoby. Zajęcia odbywają się w piątki od godziny 11.45 do 12.45

W Szkole Podstawowej w Macoszynie Dużym:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym dyslektyków, realizatorem tych zajęć jest Pani Elżbieta Giedz. Grupa liczy 8 uczniów. Zajęcia odbywają się w czwartki od godziny 12.30 do 13.15

Zajęcia logopedyczne, realizatorem tych zajęć jest Pani Anna Kaszczuk. Grupa liczy 4 osoby. Zajęcia odbywają się w środy od godziny 12.45 do 13.45.W ramach projektu wszystkie szkoły podstawowe zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz w sprzęt komputerowy potrzebny do realizacji wyżej wymienionych zajęć na ogólną kwotę 74 798 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6197129
Imieniny
23 Lutego 2019
Sobota
Imieniny obchodzą:
Bądzimir, Damian,
Florentyn, Łazarz,
Piotr, Romana, Roma,
Seweryn
Do końca roku zostało 312 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6197129 internautów
TRW