Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły arrow XXXVII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
XXXVII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VI kadencji na dzień 26.06.2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie 
    między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
       Zdrowotnej w Woli Uhruskiej za 2013 r.;
6.2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
7.1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
       budżetu gminy za 2013 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
7.2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
7.3.) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby 
        Obrachunkowej w sprawie absolutorium;
7.4) dyskusja;
7.5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
       wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wola Uhruska z wykonania budżetu za 2013
       rok.;
7.6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
       2013 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1) zmian w uchwale w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
      wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o
     przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ-u za pierwsze
     półrocze;
8.2) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014–2017;
8.3) zmian w budżecie gminy.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie XXXVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący
/-/ Marek Kuszneruk

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6115720
Imieniny
17 Stycznia 2019
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Antoni, Jan,
Rościsław
Do końca roku zostało 349 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6115720 internautów
TRW