Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły arrow VI Sesja rady Gminy
VI Sesja rady Gminy
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 07.05.2015 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z V Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Przedstawienie informacji dotyczącej trybu postępowania w przypadkach wystąpienia szkód wyrządzonych przez bobry.
7) Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1) zmian w uchwale w sprawie ustalenia diet Przewodniczącym Rad Sołeckich;
7.2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków;
7.3) dopłaty do taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków;
7.4) zmian w statucie Gminy;
7.5) wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Wola Uhruska.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarządowymi za 2014 r.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie VI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska. 

Przewodniczący Rady
/-/ Marek Kuszneruk

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6115485
Imieniny
17 Stycznia 2019
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Antoni, Jan,
Rościsław
Do końca roku zostało 349 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6115485 internautów
TRW