Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły arrow IX Sesja Rady Gminy
IX Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję IX Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 29.10.2015 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie IX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

2. Uchwalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wola Uhruska na 2016 r.;

6.2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wola Uhruska na 2016 r.

6.3) wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy;

6.4) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wola Uhruska na 2016 r.;

6.5)  wzorów formularzy podatkowych obowiązujących na terenie gminy Wola Uhruska;

6.6) zmiany uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych;

6.7) wspólnej z gminą Ruda-Huta realizacji zadania inwestycyjnego;

6.8) wspólnej z Powiatem Włodawskim realizacji zadania inwestycyjnego;

6.9) stwierdzenia wyboru ławnika na kadencję 2016-2019;

6.10) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej

6.11) zmian w budżecie gminy.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych i Wójta Gminy składanych po złożeniu ślubowania oraz oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych, Wójta Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wola Uhruska za 2014 r.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i dyskusja.

11. Zakończenie IX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

 

Przewodniczący Rady

Marek Kuszneruk

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6186601
Imieniny
19 Lutego 2019
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Arnold, Arnolf,
Bądzisława, Gabin,
Henryk, Konrad,
Konrada, Leoncjusz,
Manswet, Marceli
Do końca roku zostało 316 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6186601 internautów
TRW