Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły arrow IX Sesja Rady Gminy
IX Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję X Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 19.11.2015 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie X Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2) Uchwalenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.
4) Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5) Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6) Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wola Uhruska na 2016 r.;
6.2) wzorów formularzy podatkowych obowiązujących na terenie gminy Wola Uhruska;
6.3) wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy;
6.4) w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej;
6.5) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Wola Uhruska;
6.6) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Wola Uhruska oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
6.7) zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Uhrusku;
6.8) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
6.9) zmian w budżecie gminy;
6.10) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej.
7) Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8) Wolne wnioski i dyskusja.
9) Zakończenie X Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady
Marek Kuszneruk

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6186517
Imieniny
19 Lutego 2019
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Arnold, Arnolf,
Bądzisława, Gabin,
Henryk, Konrad,
Konrada, Leoncjusz,
Manswet, Marceli
Do końca roku zostało 316 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6186517 internautów
TRW