Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły arrow Usuń azbest
Usuń azbest
Napisał jachim   

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłasza dla osób fizycznych nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem pokryć dachowych zawierających azbest z posesji położonych m.in. na terenie gminy Wola Uhruska w roku 2016,
w ramach programu pn.: "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 2. Środowisko i Infrastruktura Obszar tematyczny: Odbudowa, remont przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury, współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Z programu mogą skorzystać właściciele, zarządcy, użytkownicy obiektów, w których jest wykorzystywany azbest lub posesji, na których został złożony azbest - tylko osoby fizyczne (100% dofinansowania do zdjęcia, transportu i unieszkodliwienia).
Druki wniosków o dofinansowanie oraz regulamin są dostępne w Urzędzie Gminy Wola Uhruska przy ul. Parkowe j 5 w pokoju nr 7 oraz na stronie internetowej pod adresem www.azbest.lubelskie.pl zakładka „Do pobrania”.
Do wniosku należy dołączyć:
1. kserokopię zgłoszenia złożonego do Starostwa Powiatowego we Włodawie lub pozwolenia na budowę wraz z mapą do celów opiniodawczych z zaznaczonymi budynkami będącymi przedmiotem wniosku – załącznik wymagany jedynie w przypadku gdy wyroby azbestowe znajdują się na dachu,
2. kserokopię oświadczenia Wykonawcy demontażu wyrobów azbestowych – załącznik wymagany jedynie w przypadku wyrobów azbestowych zdemontowanych z budynków i zdeponowanych na działce po 06.05.2004 r.

W przypadku eternitu zdeponowanego na działce przed 06.05.2004 r. nie są wymagane żadne załączniki, a jedynie złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania.

Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

Wnioski o udzielnie dofinansowania należy składać w terminie od dnia 18 kwietnia 2016 r. do dnia 29 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Wola Uhruska przy ul . Parkowej 5 – liczy się data wpływu wniosku do urzędu, a nie data nadania.


Uwaga! Przy ocenie wniosków przez Urząd Marszałkowski decyduje także kolejność składania wniosków.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wola Uhruska pod numerem tel. 82 59-15-003 u Pana Adriana Kowalczuka oraz bezpośrednio w Lokalnym Biurze Projektu w Chełmie u Pana Krzysztofa Wojciechowskiego lub Roberta Ziarka pod numerem tel. 82-563-02-08 wew. 24.

 

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6186535
Imieniny
19 Lutego 2019
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Arnold, Arnolf,
Bądzisława, Gabin,
Henryk, Konrad,
Konrada, Leoncjusz,
Manswet, Marceli
Do końca roku zostało 316 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6186535 internautów
TRW