Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły arrow XIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
XIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 14.04.2016 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Informacja w sprawie stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Wola Uhruska za 2015 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wola Uhruska na 2016 r.;
7.2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków;
7.3) dopłaty do taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków;
7.4) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019;
7.5) zmian w budżecie gminy.
8. Raport o stanie realizacji w 2015 r. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.
9. Raport o stanie realizacji w 2015 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej za 2015 r. i ocena zasobów pomocy społecznej.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarządowymi za 2015 r.
12. Sprawozdania z realizacji planów pracy stałych komisji i Rady Gminy.
13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zakończenie XIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady
/-/ Marek Kuszneruk

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6186883
Imieniny
19 Lutego 2019
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Arnold, Arnolf,
Bądzisława, Gabin,
Henryk, Konrad,
Konrada, Leoncjusz,
Manswet, Marceli
Do końca roku zostało 316 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6186883 internautów
TRW