Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły arrow NABÓR WNIOSKÓW W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA
NABÓR WNIOSKÓW W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA
Napisał Administrator   


Nabór wniosków w Lokalnej Grupie Działania „Poleska Dolina Bugu”

z zakresu

premii na podjęcie działalności gospodarczej

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMITY ŚRODKÓW, FORMA WSPARCIA :zakres tematyczny naboru: tworzenie nowych przedsiębiorstw:
limit środków w naborze:
1 760 000,00 zł
kwota dofinansowania na jedną operację:
80 000,00 zł
forma wsparcia:
premia (ryczałt)
II TERMIN NABORU: 20.02.2017r. – 06.03.2017r.

III MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

IV TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest
bezpośrednio do LGD,
tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w terminie 20.02.2017 r. – 06.03.2017 r. do Biura LGD Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa (budynek Schroniska Młodzieżowego „Krokodyl”)Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:
a) dwóch oryginalnych egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej,
c) oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – oryginał w wersji papierowej na formularzu LGD,
d) oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - oryginał w wersji papierowej na formularzu LGD,
- dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.
V: INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY:

Formularze dokumentów aplikacyjnych (wniosku, umowy) są udostępnione:
a) na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl w menu górnym „DLA WNIOSKODAWCÓW”/OGŁOSZENIA O NABORACH
b)
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego http://prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wzory-dokumentow
c)
na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020,
d)
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
VI WARUNKI PRZYZNANIA PREMII NA PODJECIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Premia na podjęcie działalności gospodarczej dostępna jest wyłącznie dla osób z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” zamieszkałych na obszarze gmin objętych LSR, tj.: Włodawa (wiejska i miejska), Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki i Stary Brus:
1) osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12 m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku do LGD),
2) osoby młode 18-35 lat,
3) osoby w wieku 50+, 4) kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR

Pozostałe warunki przyznania dofinansowania, kryteria oceny operacji, procedura oceny  i wyboru operacji do dofinansowania oraz formularze dokumentów aplikacyjnych są opublikowane na stronie internetowej LGD www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/ OGŁOSZENIA O NABORACH oraz są dostępne w siedzibie LGD w Okunince. (Link: http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/ogloszenia-o-naborach/ )

Uwaga! Przewidziano dodatkowe punkty za udział wnioskodawcy w szkoleniu!
Osoby należące do grup defaworyzowanych wskazanych powyżej zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad ubiegania się o premię na podjęcie działalności gospodarczej:
termin: 10.02.2017 r. , godz. 10:00-13:00
miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa
Szkolenie jest bezpłatne, dojazd we własnym zakresie.
Osoby, które uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez LGD „Poleska Dolina Bugu” w okresie IX-X 2016 r. będą miały uznane punkty za udział w szkoleniach LGD w najbliższym naborze wniosków na podjęcie działalności gospodarczej.
W razie pytań związanych z naborem zachęcamy do kontaktu z Biurem LGD
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa
www.dolina-bugu.pl, , kom. 732-821-113

Do pobrania: treść ogłoszenia
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6186526
Imieniny
19 Lutego 2019
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Arnold, Arnolf,
Bądzisława, Gabin,
Henryk, Konrad,
Konrada, Leoncjusz,
Manswet, Marceli
Do końca roku zostało 316 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6186526 internautów
TRW