Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły arrow XXIV Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
XXIV Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 21.06.2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej za 2016 r.;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu gminy za 2016 r.:
7.1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
7.2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
7.3) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium;
7.4) dyskusja;
7.5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wola Uhruska z wykonania budżetu za 2016 r.;
7.6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1) wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Woli Uhruskiej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 237/43 ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu;
8.2) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Wyryki;
8.3) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020
8.4) zmian w budżecie gminy.
9. Informacja gminnych jednostek organizacyjnych zobowiązanych do przygotowania propozycji zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży, jak również turystów w okresie wakacyjnym.
10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Zakończenie XXIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kuszneruk


< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6186500
Imieniny
19 Lutego 2019
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Arnold, Arnolf,
Bądzisława, Gabin,
Henryk, Konrad,
Konrada, Leoncjusz,
Manswet, Marceli
Do końca roku zostało 316 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6186500 internautów
TRW