Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualności arrow XXVII Sesja Rady Gminy
XXVII Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 26.10.2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wola Uhruska na 2018 r.
6.2) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wola Uhruska na 2018 r.;
6.3) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Uhruska;
6.4) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6.5) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
6.6) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;
6.7) wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy w Radzie Programowej Biuletynu Informacyjnego „WOKÓŁ Woli Uhruskiej;
6.8) zmian w budżecie gminy.
7. Prezentacja protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Uhruska z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w sprawie gospodarki wodnej i ściekowej (odpłatność za wodę i ścieki).
8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych i Wójta Gminy Wola Uhruska za 2016 r.
9. Informacja o przygotowaniu gminnych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Zakończenie XXVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Prewodniczący Rady
Marek Kuszneruk


< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6270092
Imieniny
21 Marca 2019
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Benedykt, Filemon,
Lubomira, Mikołaj
Do końca roku zostało 286 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6270092 internautów
TRW