Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły arrow Projekty herbu Gminy Wola Uhruska
Projekty herbu Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   
Gmina Wola Uhruska otrzymała wstępne propozycje herbu przygotowane przez zespół projektowy: Kamil Wójcikowski i Robert Fidura w oparciu o ustalenia z przedstawicielami gminy poczynione na spotkaniu w dniu 19 kwietnia 2018 r.
Przedstawiamy poniżej wszystkie otrzymane projekty.
W najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja, który z projektów będzie podstawą do dalszych prac.


Zdjęcie użytkownika Gmina Wola Uhruska.

Zdjęcie użytkownika Gmina Wola Uhruska.

Zdjęcie użytkownika Gmina Wola Uhruska.

Zdjęcie użytkownika Gmina Wola Uhruska.

Zdjęcie użytkownika Gmina Wola Uhruska.

Zdjęcie użytkownika Gmina Wola Uhruska.

Zdjęcie użytkownika Gmina Wola Uhruska.

Zdjęcie użytkownika Gmina Wola Uhruska.

UZASADNIENIE HERALDYCZNO-HISTORYCZNE PROJEKTU HERBU GMINY WOLA UHRUSKA
Gmina Wola Uhruska ani żadna miejscowość leżąca na jej terenie nie posługiwała się w przeszłości zindywidualizowanymi znakami. Żadna z miejscowości gminy nie posiadała w przeszłości
 praw miejskich i ewentualnych pieczęci. W związku z tym, symbole gminy Wola Uhruska muszą zostać zaprojektowane od podstaw, przy zachowaniu zasad rządzących projektowaniem nowych herbów samorządowych.
Istnieje zbiór zaleceń, wypracowanych na posiedzeniach I i II Kolokwium Heraldycznego w Krakowie, dotyczących tworzenia nowych herbów gminnych. Zgodności nowych projektów z tymi regułami pilnuje Komisja Heraldyczna przy MSWiA w Warszawie. Projektując nowy herb gminny można odwołać się do:
1. Symboliki miejscowych rodów szlacheckich – założycieli miejscowości, rodzin
wywodzących się z danych miejscowości bądź na inne sposoby wpływających
na historię obszaru dzisiejszej gminy.
2. Symboli nawiązujących do lokalnego kultu świętych, patronów miejscowych
kościołów parafialnych itp.
3. Nazwy miejscowości będącej siedzibą gminy, bądź najstarszej miejscowości na obszarze gminy.
4. Motywów charakterystycznych dla miejscowości i mieszkańców – dawnych i obecnych zajęć, warunków naturalnych.
5. Ważnych historycznych wydarzeń, faktów, postaci związanych z gminą itp.
6. Cennych zabytków architektury i innych obiektów materialnych.
7. Herbów jednostek nadrzędnych.
Analizując rys historyczny gminy Wola Uhruska, w kontekście wyżej wymienionych motywów tematycznych, projektujący ustalili co następuje:
1. Założycielami siedziby władz gminnych, Woli Uhruskiej, byli zapewne Uhrowieccy herbu Suchekomnaty, właściciele dóbr uhruskich w latach 1414-1572. Uhrowieccy są ważni w historii gminy także jako fundatorzy katolickiego kościoła parafialnego w Uhrusku oraz pierwsi historycznie wzmiankowani właściciele wsi (nie grodu) Uhrusk i Bytyń – czyli dwóch z trzech najdawniej wzmiankowanych wsi gminy (trzecią było Siedliszcze, wzmiankowane w tym samym dokumencie, które nie weszło jeszcze wówczas w skład dóbr Uhrowieckich, stało się tak dopiero w 1543 roku). Ważniejszą historycznie miejscowością gminy jest Uhrusk, w którym wzmiankowano istnienie książęcego grodu w 1204 roku. Gród ten odnowił i wzmocnił oraz wybudował w nim wieżę obronną i klasztor książę Daniel Halicki w 1218 roku. Gród podupadł na rzecz Chełma – w II połowie XIII wieku.
2. W historii i współczesności Uhruska i Woli Uhruskiej istniało wiele świątyń
różnych wyznań i wezwań, nie sposób uwzględnić wszystkich możliwych
świętych patronów. Projektujący uważają, że tu w sposób czytelny można
jedynie ogólnie nawiązać do historycznego i teraźniejszego współistnienia
wyznania prawosławnego i katolickiego.
3. Wola Uhruska zawdzięcza swoją nazwę oczywiście Uhruskowi, którego
etymologia jest kwestią dyskusyjną. Istnieją dwie teorie na ten temat – pierwsza wywodzi nazwę od rzeczki Uherki, która z kolei miała zostać tak
nazwana od licznych węgorzy - ukraińskie uhor. Druga teoria mówi o pochodzeniu nazwy od ukraińskiego określenia osoby narodowości
węgierskiej – Uhr. Ostatnia teoria została skonsultowana przez projektujących z językoznawcami z UW i została przyjęta jako słuszniejsza.
4. Na terenie gminy znajduje się osobliwość geomorfologiczna zwana Łukiem
Uhruskim. Jest to asymetryczna wysoczyzna morenowa opływana przez
Uherkę i Bug, z punktem kulminacyjnym o wysokości 235 m n.p.m. Łuk Uhruska wyróżnia się w okolicy – widoczny jest jako szereg zadrzewionych pagórków wznoszący się ponad równinnymi terenami uprawnymi.
5. Wymienić tu należy przede wszystkim wspomnianego już księcia Daniela
Halickiego i jego działalność. Innych wartych upamiętnienia motywów nie
stwierdzono.
6. Na terenie gminy wśród zabytków dominuje architektura sakralna. Wymienić tu można dwie cerkwie prawosławne z XIX wieku w Kosyniu (obecnie kościół rzymskokatolicki) i Uhrusku oraz kościół katolicki z XVII wieku w Uhrusku.
7. W okresie pierwszych wzmianek historycznych obejmujących tereny obecnej gminy, które przynależały do Rusi i województwa ruskiego, których symbolem był złoty lew na błękitnym polu. Symbol ten przez popularyzatorskie publikacje przypisywany jest też ruskim książętom halicko-wołyńskim, w tym Danielowi Halickiemu, ale należy mieć na uwadze, że motyw lwa w ruskiej symbolice udokumentowany jest najwcześniej w wieku XIV. Tereny gminy w ramach województwa ruskiego należały do ziemi chełmskiej, której herb przedstawiał niedźwiedzia między drzewami w polu zielonym. Dzisiaj gmina Wola Uhruska należy do powiatu włodawskiego i województwa lubelskiego. Herb powiatowy przedstawiający na dzielonej w słup tarczy z prawej godło herbowe Włodawy, z lewej krzyż Jagielloński ponad skrzyżowanymi włóczniami, nie jest zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną. Herb województwa lubelskiego jest tożsamy z herbem wojewódzkim z czasów I RP i przedstawia skaczącego jelenia z koroną na szyi. Biorąc pod uwagę to, że herb powiatu nie jest zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną, a tereny gminy Wola Uhruska historycznie do Lubelszczyzny nie należały, wydaje się, że należy odrzucić nawiązania do herbu wojewódzkiego i powiatowego.
Proponowany herb przedstawia w polu błękitnym na trójwzgórzu zielonym, na którego tle umieszczono godło herbu Suchekomnaty, palisadę złotą, zza której takaż wieża o dwóch kondygnacjach i oknie czarnym w każdej kondygnacji, przykryta takimż daszkiem trójkątnym, flankowana z prawej przez wieżę kościelną złotą z daszkiem trójkątnym zwieńczonym krzyżem łacińskim czarnym, z lewej przez wieżę cerkiewną złotą z daszkiem cebulastym zwieńczonym krzyżem prawosławnym, czarnym.
Palisada i wieża odwołują się do grodu w Uhrusku i postaci księcia Daniela
Halickiego, który rozbudował i umocnił gród oraz postawił w nim wieżę.
Wieża kościelna i cerkiewna odnoszą się do pokojowej koegzystencji wyznania
katolickiego i prawosławnego, do wszystkich historycznych i obecnie istniejących
świątyń obu wyznań na terenie gminy.
Trójwzgórze zielone można odczytywać dwojako - jako nawiązanie do hipotezy
węgierskiego pochodzenia nazwy Uhrusk (elementem herbu Węgier jest
trójwzgórze zielone) lub też jako nawiązanie do Łuku Uhruskiego, rolniczego charakteru gminy oraz naturalnego środowiska przyrodniczego.
Godło herbu Suchekomnaty, trąba myśliwska z krzyżem – jako
nawiązanie do rodziny Uhrowieckich – chyba najważniejszych nowożytnych
właścicieli ziemskich na terenie gminy.
Barwy błękitna i złota nawiązują do barw herbowych Rusi i województwa
ruskiego (złoty lew na błękitnym tle). Barwa błękitna może być też odczytywana jako nawiązanie do wód Bugu i Uherki.
Projektujący chcieliby poddać jeszcze pod rozwagę władz gminy dodatkowy wariant herbu, w którym barwę pagórków odmieniono na błękitną. Dzięki temu zredukowana została liczba barw co wpisuje się w zasadę prostoty narzucaną herbom przez Komisję Heraldyczną. Zmiana barwy pagórków wyklucza m.in. nawiązanie do herbu Węgier i „węgierskiej" etymologii nazwy Uhrusk, ale pozostawia nawiązanie do Łuku Uhruskiego.


Zdjęcie użytkownika Gmina Wola Uhruska.

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6197038
Imieniny
23 Lutego 2019
Sobota
Imieniny obchodzą:
Bądzimir, Damian,
Florentyn, Łazarz,
Piotr, Romana, Roma,
Seweryn
Do końca roku zostało 312 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6197038 internautów
TRW