Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualności arrow XXXIV Sesja Rady Gminy
XXXIV Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 28.06.2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej za 2017 r.;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
7.1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
7.2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
7.3) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium;
7.4) dyskusja;
7.5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wola Uhruska z wykonania budżetu za 2017 r.;
7.6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1) określenia wysokości opłat za wynajem świetlic w Gminie Wola Uhruska;
8.2) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Włodawa;
8.3) upoważnienia Wójta Gminy Wola Uhruska do wprowadzania danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych;
8.4) dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
8.5) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wola Uhruska w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
8.6) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021;
8.7) zmian w budżecie gminy.
9. Informacja GOSiR w sprawie przygotowania do sezonu turystycznego w 2018 r.
10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Zakończenie XXXIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady
Marek Kuszneruk

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6115531
Imieniny
17 Stycznia 2019
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Antoni, Jan,
Rościsław
Do końca roku zostało 349 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6115531 internautów
TRW