Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualności arrow III Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
III Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zwołuję III Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 28.12.2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Porządek obrad:
1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1) zmian w budżecie gminy na 2018 r.;
5.2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021;
5.3) uchwalenia budżetu na rok 2019;
5.4) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022;
5.5) uchylenia uchwały w sprawie Regulaminu Rady Gminy;
5.6) zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich;
5.7) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 r.;
5.8) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Wola Uhruska oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat;
5.9) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Wola Uhruska;
5.10) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału Gminy Wola Uhruska w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym;
5.11) wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Wola Uhruska do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej;
6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie III Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Łubkowski


< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6264554
Imieniny
20 Marca 2019
Środa
Imieniny obchodzą:
Aleksander,
Aleksandra, Ambroży,
Anatol, Bogusław,
Cyriaka, Eufemia,
Klaudia, Patrycjusz,
Ruprecht, Wasyl,
Wincenty
Do końca roku zostało 287 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6264554 internautów
TRW