Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start
Start
XXI Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) zwołuję XXI sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 30.03.2017 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Informacja w sprawie stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Wola Uhruska za 2016 r.
7. Aktualna oferta Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie dotycząca usług i instrumentów rynku pracy.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
8.2) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wola Uhruska, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów;
8.3) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wola Uhruska, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów;
8.4) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;
8.5) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wola Uhruska na 2017 r.;
8.6) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wola Uhruska;
8.7) ustanowienie służebności gruntowej na działce nr 237/20 obręb Wola Uhruska;
8.8) uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2017 – 2019;
8.9) nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej;
8.10) nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Woli Uhruskiej;
8.11) udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej w zakresie organizacji tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 (odcinek: Chełm-Włodawa);
8.12) zmian w budżecie gminy.
9. Raport o stanie realizacji w 2016 r. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.
10. Raport o stanie realizacji w 2016 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
11. Sprawozdania z realizacji planów pracy w 2016 r. stałych komisji i Rady Gminy.
12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
13. Wolne wnioski i dyskusja.
14. Zakończenie XXI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady
/-/ Marek Kuszneruk
Powiatowy trening Systemu Wykrywania i Alarmowania
Napisał jachim   
Zdjęcie użytkownika Gmina Wola Uhruska.
BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA.
Napisał Administrator   
<< Start < Poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 181 - 186 z 282
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6270057
Imieniny
21 Marca 2019
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Benedykt, Filemon,
Lubomira, Mikołaj
Do końca roku zostało 286 dni.
Gościmy
Aktualnie jest 16 gości online
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6270057 internautów
TRW