Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start
Start
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA 2018
Napisał Administrator   

INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z WICEWOJEWODĄ LUBELSKIM w dniu 27.06.2018 r. w Woli Uhruskiej.
Napisał Administrator   

INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z WICEWOJEWODĄ LUBELSKIM w dniu 27.06.2018 r. w Woli Uhruskiej

W dniu 27.06.2018 r. odbyło się spotkanie w sali gimnazjum w Woli Uhruskiej dotyczące ASF oraz szacowania strat suszy. W spotkaniu uczestniczyli: Wicewojewoda Lubelski, Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Wójt Gminy Wola Uhruska, Kierownik Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Włodawie, Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Włodawie i  zaproszeni goście.

Wicewojewoda Lubelski przedstawił sytuacje epizootyczną na terenie Polski i państwach sąsiednich, a następnie zapoznał zebranych ze specyfiką choroby afrykańskiego pomoru świń. Ponadto przedstawił zasady określania wielkości stref zapowietrzonej i zagrodzonej wokół wyznaczonych ognisk. Wytłumaczył również różnice pomiędzy strefami zapowietrzoną i zagrożoną (3 km + 7 km wokół ogniska) a obszarami ochronnym, objętym restrykcjami, zagrożenia (tzw. obszary czerwony, niebieski i żółty) wynikającymi z przepisów unijnych. Przedstawił podstawowe założenia programów pomocowych dla rolników związanych z refundacją do 50% kosztów poniesionych na bioasekurację, wyrównania strat związanych z obniżonymi cenami skupu na obszarach czerwonym, niebieskim i żółtym oraz nieoprocentowanych pożyczek w celu regulacji bieżących zobowiązań. Informacje powyższe uzupełnił także Wojewódzki Lekarz Weterynarii i Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Przedstawiono krótko podstawowe zasady bioasekuracji, tzn.:

- nie kupować świń niewiadomego pochodzenia,
- zabezpieczenie świń przed kontaktem z dzikami,
- niekarmienie trzody chlewnej odpadkami kuchennymi,
- zabezpieczenie paszy przed dostępem zwierząt wolnożyjących,
- stosowanie mat dezynfekujących przed wjazdem do gospodarstwa,
- zakaz wstępu dla osób postronnych,
- oddzielny strój do chlewni,
- utrzymanie czystości i dezynfekcja,
- rejestracja świń w bazie ARMiR i natychmiastowe zgłaszanie przemieszczeń i ubytków,
- najważniejsze – obserwacja stanu zdrowia świń.

W pozostałej części spotkania omówiono procedury szacowania strat w uprawach w związku z suszą i innymi zjawiskami atmosferycznymi:

 • złożenie przez właściciela gospodarstwa stosownego wniosku do urzędu gminy (wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji),
 • przebieg szacowania szkód przez komisję powołaną przez Wojewodę Lubelskiego,
 • protokoły z szacowania strat,
 • środki wsparcia dla rolników:
  • kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.).
  • udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek,
  • zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody,
  • udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.
  W końcowej części spotkania Wicewojewoda udzielał odpowiedzi uzupełniających na pytania dotyczące zarówno choroby ASF, działalności Kół Łowieckich, szacowania strat w uprawach, a także spraw lokalnych związanych z budownictwem drogowym oraz utworzeniem przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki.
Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych - susza.
Napisał Administrator   

W związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach suszy rolniczej na terenie całej Polski, w tym również w woj. lubelskim, Wójt Gminy Wola Uhruska informuje, że rolnicy, u których wystąpiły straty w uprawach rolnych tj. zboża ozime i jare, truskawki, krzewy i drzewa owocowe, mogą składać oświadczenia do Urzędu Gminy w Woli Uhruskiej pokój nr 9.

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji w rozróżnieniu na rodzaje i powierzchnię upraw.

Jednocześnie podajemy do wiadomości klauzulę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO"). 
Podpisaną Klauzulę informacyjną należy dołączyć do oświadczeń o oszacowanie strat.

Szczegółowa informacja oraz wzory dokumentów do pobrania dostępne pod adresem:
https://luwwlublinie.bip.gov.pl

Do pobrania:
1.Klauzula informacyjna;
2.Zarządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie komisji ds. szacowania strat;
3.Informacja o pomocy ze środków krajowych.

 

 << Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 49 - 54 z 252
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6070704
Imieniny
18 Grudnia 2018
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Bogusław, Gracjan,
Gracjana, Laurencja,
Wilibald, Wszemir
Do końca roku zostało 14 dni.
Gościmy
Aktualnie jest 68 gości online
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6070704 internautów
TRW