Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start
Start
XX Sesja rady Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 09.02.2017 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
6.2) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
6.3) zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020
6.4) zmian w budżecie gminy;
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie XIX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady
Marek Kuszneruk

NABÓR WNIOSKÓW W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA
Napisał Administrator   


Nabór wniosków w Lokalnej Grupie Działania „Poleska Dolina Bugu”

z zakresu

premii na podjęcie działalności gospodarczej

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMITY ŚRODKÓW, FORMA WSPARCIA :zakres tematyczny naboru: tworzenie nowych przedsiębiorstw:
limit środków w naborze:
1 760 000,00 zł
kwota dofinansowania na jedną operację:
80 000,00 zł
forma wsparcia:
premia (ryczałt)
II TERMIN NABORU: 20.02.2017r. – 06.03.2017r.

III MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

IV TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest
bezpośrednio do LGD,
tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w terminie 20.02.2017 r. – 06.03.2017 r. do Biura LGD Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa (budynek Schroniska Młodzieżowego „Krokodyl”)Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:
a) dwóch oryginalnych egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej,
c) oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – oryginał w wersji papierowej na formularzu LGD,
d) oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - oryginał w wersji papierowej na formularzu LGD,
- dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.
V: INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY:

Formularze dokumentów aplikacyjnych (wniosku, umowy) są udostępnione:
a) na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl w menu górnym „DLA WNIOSKODAWCÓW”/OGŁOSZENIA O NABORACH
b)
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego http://prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wzory-dokumentow
c)
na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020,
d)
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
VI WARUNKI PRZYZNANIA PREMII NA PODJECIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Premia na podjęcie działalności gospodarczej dostępna jest wyłącznie dla osób z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” zamieszkałych na obszarze gmin objętych LSR, tj.: Włodawa (wiejska i miejska), Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki i Stary Brus:
1) osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12 m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku do LGD),
2) osoby młode 18-35 lat,
3) osoby w wieku 50+, 4) kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR

Pozostałe warunki przyznania dofinansowania, kryteria oceny operacji, procedura oceny  i wyboru operacji do dofinansowania oraz formularze dokumentów aplikacyjnych są opublikowane na stronie internetowej LGD www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/ OGŁOSZENIA O NABORACH oraz są dostępne w siedzibie LGD w Okunince. (Link: http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/ogloszenia-o-naborach/ )

Uwaga! Przewidziano dodatkowe punkty za udział wnioskodawcy w szkoleniu!
Osoby należące do grup defaworyzowanych wskazanych powyżej zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad ubiegania się o premię na podjęcie działalności gospodarczej:
termin: 10.02.2017 r. , godz. 10:00-13:00
miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa
Szkolenie jest bezpłatne, dojazd we własnym zakresie.
Osoby, które uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez LGD „Poleska Dolina Bugu” w okresie IX-X 2016 r. będą miały uznane punkty za udział w szkoleniach LGD w najbliższym naborze wniosków na podjęcie działalności gospodarczej.
W razie pytań związanych z naborem zachęcamy do kontaktu z Biurem LGD
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa
www.dolina-bugu.pl, , kom. 732-821-113

Czytaj całość...
HARMONOGRAM LEŚNICZY LUTY, MARZEC 2017 R.
Napisał Administrator   
<< Start < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 67 - 72 z 161
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 5026453
Imieniny
15 Grudnia 2017
Piątek
Imieniny obchodzą:
Celina, Fortunata,
Ignacy, Iga,
Ignacja, Żegota,
Krystiana, Nina,
Walerian, Waleriana,
Wolimir
Do końca roku zostało 17 dni.
Gościmy
Aktualnie jest 37 gości online
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 5026453 internautów
TRW