Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start
Start
XIV Sesja Rady Gminy
Napisał Administrator   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 16.06.2016 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej za 2015 r.;
6.2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
7.1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
7.2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
7.3) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium;
7.4) dyskusja;
7.5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wola Uhruska z wykonania budżetu za 2015 r.;
7.6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Uhruska;
8.2) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
8.3) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
8.4) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
8.5) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
8.6) przejęcia od Powiatu Włodawskiego zadania publicznego;
8.7) udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy  finansowej w zakresie organizacji tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 (odcinek: Chełm – Włodawa);
8.8) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Stary Brus;
8.9) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów;
8.10) zmian w budżecie gminy.
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
Wolne wnioski i dyskusja.
Zakończenie XIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady
/-/ Marek Kuszneruk

Ćwiczenia alarmowania
Napisał jachim   

K O M U N I K A T
Informuję mieszkańców gminy Wola Uhruska, że w dniu 24 marca 2016 r.  w ramach powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania o godz. 12:00 zostanie podany ćwiczebny sygnał alarmowy za pomocą syren alarmowych zlokalizowanych na terenie gminy.


Z up. Wójta Gminy
/-/ Leszek Jóźwiak
Zastępca Wójta Gminy


Usuń azbest
Napisał jachim   
Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 97 - 102 z 149
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 4865842
Imieniny
18 Października 2017
Środa
Imieniny obchodzą:
Julian, Łukasz, René
Do końca roku zostało 75 dni.
Gościmy
Aktualnie jest 49 gości online
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 4865842 internautów
TRW