Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Start
Start
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE!
Napisał Administrator   
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Lubelski Oddział Doradztwa Rolniczego zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie z aplikacji: E-WNIOSEK PLUS na rok 2018, które odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Woli Uhruskiej dnia 20 marca 2018 r. o godz.: 10:00.
XXXI Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 08.03.2018 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Informacja w sprawie stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Wola Uhruska za 2017 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1) zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7.2) podziału gminy Wola Uhruska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
7.3) podziału Gminy Wola Uhruska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
7.4) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
7.5) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wola Uhruska na 2018 r.;
7.6) udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej w zakresie organizacji tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 (odcinek: Chełm-Włodawa);
7.7) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021;
7.8) zmian w budżecie gminy.
8. Sprawozdania z realizacji planów pracy w 2017 r. stałych komisji i Rady Gminy.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie XXXI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Kuszneruk
INFORMACJA
Napisał Administrator   


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2017

W październiku 2017 roku gmina Wola Uhruska po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego „Gmina Nadbużańska” im. W. Stelmacha w Woli Uhruskiej przy ścisłej współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej.

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

1) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych zgodnie z zasadami PO PŻ,
2) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
3) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
4) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne. 

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej: 

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznejtj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria do Podprogramu 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej zakwalifikował 650 osób (w tym 95 osób niepełnosprawnych) z 241 rodzin mieszkających na terenie gminy Wola Uhruska.

Okres dystrybucji żywności:  sierpień 2017 – czerwiec 2018

Artykuły spożywcze dystrybuowane w ramach Podprogramu 2017:

groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, ser podpuszczkowy dojrzewający.

Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 55 - 60 z 229
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 5881829
Imieniny
25 Września 2018
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Aureli, Aurelia,
Aurelian,
Franciszek, Gaspar,
Herkulan, Kamil,
Kleofas, Kleopatra,
Ładysław, Piotr,
Rufus, Świętopełk,
Wincenty, Władysław,
Władysława,
Włodzisław
Do końca roku zostało 98 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 5881829 internautów
TRW