Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Start
Start
Zamiana numerów rachnków bankowych dla celów podatkowych.
Napisał Administrator   

Od stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych dla celów podatkowych. Nowy rachunek bankowy przypisany jest każdej decyzji podatkowej. W związku z tym, przy dokonywaniu wpłat należy zwrócić uwagę na właściwy rachunek bankowy.

XX Sesja rady Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 09.02.2017 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
6.2) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
6.3) zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020
6.4) zmian w budżecie gminy;
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie XIX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady
Marek Kuszneruk

NABÓR WNIOSKÓW W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA
Napisał Administrator   


Nabór wniosków w Lokalnej Grupie Działania „Poleska Dolina Bugu”

z zakresu

premii na podjęcie działalności gospodarczej

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMITY ŚRODKÓW, FORMA WSPARCIA :zakres tematyczny naboru: tworzenie nowych przedsiębiorstw:
limit środków w naborze:
1 760 000,00 zł
kwota dofinansowania na jedną operację:
80 000,00 zł
forma wsparcia:
premia (ryczałt)
II TERMIN NABORU: 20.02.2017r. – 06.03.2017r.

III MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

IV TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest
bezpośrednio do LGD,
tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w terminie 20.02.2017 r. – 06.03.2017 r. do Biura LGD Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa (budynek Schroniska Młodzieżowego „Krokodyl”)Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:
a) dwóch oryginalnych egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej,
c) oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – oryginał w wersji papierowej na formularzu LGD,
d) oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - oryginał w wersji papierowej na formularzu LGD,
- dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.
V: INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY:

Formularze dokumentów aplikacyjnych (wniosku, umowy) są udostępnione:
a) na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl w menu górnym „DLA WNIOSKODAWCÓW”/OGŁOSZENIA O NABORACH
b)
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego http://prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wzory-dokumentow
c)
na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020,
d)
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
VI WARUNKI PRZYZNANIA PREMII NA PODJECIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Premia na podjęcie działalności gospodarczej dostępna jest wyłącznie dla osób z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” zamieszkałych na obszarze gmin objętych LSR, tj.: Włodawa (wiejska i miejska), Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki i Stary Brus:
1) osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12 m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku do LGD),
2) osoby młode 18-35 lat,
3) osoby w wieku 50+, 4) kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR

Pozostałe warunki przyznania dofinansowania, kryteria oceny operacji, procedura oceny  i wyboru operacji do dofinansowania oraz formularze dokumentów aplikacyjnych są opublikowane na stronie internetowej LGD www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/ OGŁOSZENIA O NABORACH oraz są dostępne w siedzibie LGD w Okunince. (Link: http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/ogloszenia-o-naborach/ )

Uwaga! Przewidziano dodatkowe punkty za udział wnioskodawcy w szkoleniu!
Osoby należące do grup defaworyzowanych wskazanych powyżej zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad ubiegania się o premię na podjęcie działalności gospodarczej:
termin: 10.02.2017 r. , godz. 10:00-13:00
miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa
Szkolenie jest bezpłatne, dojazd we własnym zakresie.
Osoby, które uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez LGD „Poleska Dolina Bugu” w okresie IX-X 2016 r. będą miały uznane punkty za udział w szkoleniach LGD w najbliższym naborze wniosków na podjęcie działalności gospodarczej.
W razie pytań związanych z naborem zachęcamy do kontaktu z Biurem LGD
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa
www.dolina-bugu.pl, , kom. 732-821-113

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 97 - 102 z 192
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 5649971
Imieniny
28 Maja 2018
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Augustyn, German,
Jaromir, Priam,
Wiktor, Wiktoriusz,
Wilhelm, Wrócimir
Do końca roku zostało 218 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 5649971 internautów
TRW