Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne

8 lutego 2021

Poniżej treść pisma Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

W związku z prognozowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na terenie województwa lubelskiego przypominam Państwu by szczególną troską podległe administracyjnie służby społeczne otoczyły osoby samotne, schorowane, starsze. Zwróceniu szczególnej uwagi zarządcom nieruchomości o obowiązku odśnieżania dachów. Mobilizację podległych służb w celu utrzymania przejezdności dróg gminnych i powiatowych. Jednocześnie proszę państwa o każdorazowym informowaniu Wojewody Lubelskiego poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na adres poczty elektronicznej dysor@lublin.uw.gov.pl o występujących utrudnieniach na drogach gminnych i powiatowych lub innych sytuacjach kryzysowych związanych z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

W załączeniu (do pobrania):
1) Pismo do Wójtów Burmistrzów Prezydentów miasta, starosta;
2) Ostrzeżenia Meteorologiczne województwo lubelskie;
3) Prognoza Niebezpiecznych Zjawisk województwo lubelskie.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00