Ulgi podatkowe

26 marca 2019

W gminie Wola Uhruska obowiązują zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy.

Na podstawie uchwały nr X/63/2015 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 19 listopada 2015 r. zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w związku z tworzeniem w nich nowych miejsc pracy, przez okres:

  • 12 miesięcy, jeżeli utworzono co najmniej 1 nowe miejsce pracy;
  • 24 miesięcy, jeżeli utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy;
  • 36 miesięcy, jeżeli utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy.

Szczegółowe warunki zwolnienia zawarte są w ww. uchwale https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/5250/akt.pdf