Szacowanie szkód w uprawach rolnych.

21 lipca 2020

W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych spowodowanych deszczem nawalnym i gradem, Wójt Gminy Wola Uhruska informuje, że rolnicy z terenu gminy którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku w/w niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.
Wyznacza się nieprzekraczalny termin składania wniosków do dnia 31.07.2020 roku.
Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Wola Uhruska pokój nr 7 oraz 9.

Wniosek wraz z załącznikami oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie  pod linkiem: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html 

 

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00