Działalność gospodarcza

26 marca 2019

Porady i wskazówki dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej zawarte są w serwisie Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej – CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl.

Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczone są klasyfikacje działalności – https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/

W Urzędzie Gminy informacji w tym zakresie udziela Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Arkadiusz Stasiejko, pok. 3.