Wybory i referenda

8 kwietnia 2019

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy zadania związane z organizacją wyborów i referendów w gminie Wola Uhruska zajmuje się urzędnik wyborczy powoływany przez Komisarza Wyborczego w Chełmie we współdziałaniu z Urzędem Gminy Wola Uhruska.

Urzędnikiem Wyborczym w Gminie Wola Uhruska jest P. Danuta Sztuce.

Zgodnie z postanowieniem nr 162/2024 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 21 lutego 2024 r. Gmina Wola Uhruska została podzielona na 8 obwodów głosowania z następującymi granicami i siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych:

Zgodnie z postanowieniem nr 18/2024 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 18 stycznia 2024 r. wyznaczono następujące okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Wola Uhruska:

 

Zgodnie z postanowieniem nr 3/2024 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 5 stycznie 2024 r. w sprawie podziału powiatu włodawskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, obszar Gminy Wola Uhruska wspólnie z Gminą Hańsk wchodzi w skład okręgu wyborczego nr 4, w którym wybieranych jest 3 radnych do Rady Powiatu Włodawskiego.

Chcesz zmienić stały obwód głosowania lub dopisać się do Centralnego Rejestru Wyborców (CRW) – sprawdź, jak to zrobić https://www.gov.pl/web/gov/zmien-obwod-glosowania-lub-dopisz-sie-do-crw

Bieżące informacje w zakresie wyborów i referendów na terenie Gminy Wola Uhruska udostępniane są w BIP-ie w zakładce Wybory i referenda.

Wybory samorządowe 2024

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019.

Ponadto informujemy, że w serwisie https://wybory.gov.pl/ zamieszczane są informacje dotyczące wszystkich wyborów i referendów ogólnokrajowych.