Wybory i referenda

8 kwietnia 2019

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy zadania związane z organizacją wyborów i referendów w gminie Wola Uhruska zajmuje się urzędnik wyborczy powoływany przez Komisarza Wyborczego w Chełmie we współdziałaniu z Urzędem Gminy Wola Uhruska.

Urzędnikiem Wyborczym w Gminie Wola Uhruska jest P. Danuta Sztuce.

Bieżące infomacje w zakresie wybrów i referendów na terenie Gminy Wola Uhruska udostępniane są w BIP-ie w zakładce Wybory i referenda.

W związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego w BIP-ie publikowane są informacje z tym związane – Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019.