Wybory i referenda

8 kwietnia 2019

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy zadania związane z organizacją wyborów i referendów w gminie Wola Uhruska zajmuje się urzędnik wyborczy powoływany przez Komisarza Wyborczego w Chełmie we współdziałaniu z Urzędem Gminy Wola Uhruska.

Urzędnikiem Wyborczym w Gminie Wola Uhruska jest P. Danuta Sztuce.

 

Zgodnie z postanowieniem Nr 35/2023 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w Gminie Wola Uhruska wyznaczono następujące siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych:

Zgodnie z postanowieniem nr 36/2023 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 27 kwietnia 2023 r. wyznaczono następujące okręgi wyborcze:

 

Bieżące informacje w zakresie wyborów i referendów na terenie Gminy Wola Uhruska udostępniane są w BIP-ie w zakładce Wybory i referenda.

Wybory Prezydenta RP

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019.

Ponadto informujemy, że w serwisie https://wybory.gov.pl/ zamieszczane są informacje dotyczące wszystkich wyborów i referendów ogólnokrajowych.