Rada Gminy

26 marca 2019

Rada Gminy Wola Uhruska VIII kadencji (2018-2023):

Marian Łubkowski – Przewodniczący Rady
zam. Wola Uhruska

Tadeusz Pawłowski – Wiceprzewodniczący Rady
zam. Bytyń

Honorata Dyczkowska – Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji
zam. Wola Uhruska

Teresa Antonina Kościuk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
zam. Uhrusk

Marta Malewicz – Przewodnicząca Komisji Społecznej
zam. Piaski

Eugenia Agnieszka Pręciuk
zam. Siedliszcze

Zdzisław Dąbrowski
zam. Kosyń

Mariusz Grzegorz Karpowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju
zam. Stulno

Rafał Leszek Kuczura
zam. Uhrusk

Radosław Lipert
zam. Wola Uhruska

Zbigniew Lipert
zam. Wola Uhruska

Alfred Misztalski
zam. Zbereże

Jan Polak
zam. Mszanna

Stanisław Typiak
zam. Wola Uhruska

Romuald Wojtczak
zam. Wola Uhruska