Pomoc Ukrainie

14 marca 2022

24 lutego 2022 roku we wczesnych godzinnych porannych Rosja rozpoczęła atak na niektóre Ukraińskie miasta.

            Mimo przewidywań polityków zwiastujących to zagrożenie dla pokoju na Ukrainie większość Polaków miała nadzieję, że do konfliktu na taką skalę nie dojdzie. Jednak okazało się, że kremlowskie elity z Prezydentem Putinem na czele zdecydowały inaczej wywołując wojnę. Atak na Ukrainę spowodował śmierć wielu osób po obu stronach konfliktu oraz dezorganizację życia Ukraińców w związku z czym ruszyła fala uchodźców, z których największa ilość obrała kierunek do Polski. Cała Polska, a w tym administracja rządowa, samorządowa, organizacje społeczne, parafie, przedsiębiorcy oraz ludność cywilna ruszyły na pomoc uchodźcom organizując punkty recepcyjne, miejsca noclegowe, wyżywienie oraz dary zapewniające podstawowe potrzeby życiowe. Gminy i miasta w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą również podjęły działania nakierowane na udzielanie pomocy organizując miejsca noclegowe, koordynując dystrybucję darów, pomagając w transporcie uchodźców w głąb Polski oraz organizując zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym.

            Na terenie Gminy Wola Uhruska wyznaczono miejsca pobytu dla kilkudziesięciu osób w sześciu świetlicach , w których są zapewnione warunki do czasowego pobytu ludzi: woda, łazienki, ogrzewanie, kuchnia, dostęp do Internetu. Do obiektów gminnych spełniających wyżej wymienione warunki należą świetlice w Zbereżu, Stulnie, Bytyniu, Uhrusku, Siedliszczu oraz Kosyniu, a także budynek GOSiR-u przy ul. Turystycznej tzw. ,,Pompka”.

            W tych obiektach istnieje możliwość zakwaterowania łącznie ok. 80 osób. Ponadto kilkanaście domów prywatnych, w tym kilka gospodarstw agroturystycznych również włączyło się do akcji przyjmowania uchodźców oferując część własnych lokali – głownie dla osób z terenów przygranicznych oraz dla tych, którzy nie zamierzają emigrować dalej i chcieliby jak najszybciej powrócić na Ukrainę z chwilą ustania zagrożeń wojennych. Gmina Wola Uhruska z grona własnych pracowników wyznaczyła kilka osób do koordynacji działań pomocowych oraz zwróciła się z apelem do OSP, KGW, Rad Sołeckich oraz mieszkańców o wsparcie organizacyjne działań Samorządu w udzieleniu pomocy. Wiele osób odpowiedziało pozytywnie poświęcając swój czas oraz przekazując bezinteresownie dary żywnościowe, odzież i środki higieny osobistej bezpośrednio osobom potrzebującym lub do magazynu w budynku starej hali sportowej w Woli Uhruskiej, z którego uchodźcy ukraińscy pobierają produkty (w umiarkowanej formie) według własnych potrzeb. Otrzymaliśmy również dary z kilku ośrodków zewnętrznych, a między innymi z miasta Mikołajki za co w imieniu obdarowanych składamy słowa podziękowania.

            Szacujemy, że aktualnie na terenie Gminy przebywa ok. 160 osób z czego ok. 70 osób w obiektach gminnych, a 90 osób w domach prywatnych, w tym łącznie ok. 50% stanowią dzieci w wieku do 18 roku życia. Obserwujemy rotację osób przybywających do Gminy, niektórzy wyjeżdżają do znajomych w głębi Polski lub decydują się na wyjazd poza granice naszego kraju, a na ich miejsce przybywają inni kierowani przez pracowników punktów recepcyjnych lub przez inne osoby polecające uchodźcom pobyt w naszej Gminie.

            Mocą ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. za 2022 r. poz. 583) będzie można uzyskać pomoc finansową z budżetu państwa na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, docelowo w kwocie 40 zł dziennie na osobę. Obecnie czekamy na przepisy wykonawcze dokładniej precyzujące sposób wydatkowania środków pomocowych.

            W chwili obecnej nadal prosimy o wszelkiego rodzaju pomoc dla uchodźców według własnego uznania oraz własnych możliwości, składając jednocześnie wyrazy wdzięczności dla wszystkich, którzy z dobroci własnego serca spontanicznie zaangażowali się w udzielanie pomocy uchodźcom z Ukrainy ogarniętej wojną.

Jan Łukasik

Wójt Gminy Wola Uhruska

 

W tym miejscu będziemy zamieszczali bieżące informacje o dalszych działaniach w zakresie pomocy osobom przebywającym na terenie Gminy Wola Uhruska, którzy przybyli do nas uciekając z objętej wojną Ukrainy.

Na początek proponujemy korzystanie z rządowej strony pomagamukrainie.gov.pl

Ulotka dla obywateli Ukrainy:

Link do strony BIP Ministerstwa Cyfryzacji na której udostępniany jest aktualny wzór wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html

Link do instruktażowego filmu dotyczącego procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywatela Ukrainy: https://www.youtube.com/watch?v=gIvdLugsRwo