Zaopatrzenie w wodę

2 kwietnia 2019

Sprawami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Gminie Wola Uhruska zajmuje się spółka komunalna – Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Sp. z o.o. w Woli Uhruskiej

ul. Górna 4, 22-230 Wola Uhruska
tel. 82 591 50 65

Godz. pracy: poniedziałek-piątek 0d 7:00 do 15:00.

Do pobrania – zatwierdzone ceny i stawki opłat za zbirowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wola Uhruska.

Opórcz działalności komunalnej w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo prowadzi:

  • stację diagnostyki samochodowej,
  • warsztat samochodowy,
  • usługi opróżniania szamb,
  • usługi rolnicze,
  • farmę fotowoltaiczną,
  • gospodarstwo rolne.