Sprawy podatkowe

26 marca 2019

Informacja w sprawie stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Wola Uhruska w roku 2022.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Wola Uhruska na 2022 rok wynikające z uchwały: Nr XXX/186/2020 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 5 listopada 2021 r.  

Stawki  podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wola Uhruska na 2022 rok wynikające z uchwały: Nr XXX/187/2020 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 5 listopada 2021 r.

Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2022 r. wynikają z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2022 r. wynikają z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

 


Informacja w sprawie stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Wola Uhruska w roku 2021.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Wola Uhruska na 2021 rok wynikające z uchwały: Nr XXIII/133/2020 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 5 listopada 2020 r.  

Informacja w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok – Uchwała Nr XXIII/134/2020 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 5 listopada 2020 r.

Stawki  podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wola Uhruska na 2021 rok wynikające z uchwały: Nr XXIII/135/2020 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 5 listopada 2020 r.


Informacja w sprawie stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Wola Uhruska w roku 2020.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2020 r. wynikają z uchwały Nr XII/69/2019 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wola Uhruska na 2020 rok:

 https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2019/5966/akt.pdf

 

Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2020 r. wynikają z uchwały nr XII/71/2019 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 25 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok:

 https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2019/5968/akt.pdf

 

Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2020 r. wynikają z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.:

 https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5463/268/6/1/m2019000101801.pdf 

 

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2020 r. wynikają z uchwały XII/70/2019 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 25 październikach 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wola Uhruska na 2020 rok:

 https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2019/5967/akt.pdf

 

Wzory formularzy w sprawie podatku od nieruchomości określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001104

 

Wzory formularzy w sprawie podatku rolnego określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001105

 

Wzory formularzy w sprawie podatku leśnego określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001126

 

Wzory formularzy w sprawie podatku od środków transportowych określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002436

 

Nr konta bankowego – do celów podatkowych od osób prawnych:
Bank Spółdzielczy Leśniowice Oddz. w Woli Uhruskiej
79 8195 0009 2005 0090 0736 0001

Podatki od osób fizycznych należy wnosić na indywidualny numer konta bankowego wskazany w decyzji podatkowej.

Uchwała w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy – http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/5250/akt.pdf

Informacja w sprawie stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Wola Uhruska w roku 2019 r.