Sprawy podatkowe

26 marca 2019

Informacja w sprawie stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Wola Uhruska w roku 2023.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Wola Uhruska na 2023 rok wynikające z uchwały: Nr XXXIX/249/2022 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 10 listopada 2022 r.  

Stawki  podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wola Uhruska na 2022 rok wynikające z uchwały: Nr XXXIX/250/2022 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 10 listopada 2023 r.

Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2023 r. wynikają z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2023 r. wynikają z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

WZORY FORMULARZY

Wzory formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Nr konta bankowego – do celów podatkowych od osób prawnych:
Bank Spółdzielczy Leśniowice Oddz. w Woli Uhruskiej
79 8195 0009 2005 0090 0736 0001

Podatki od osób fizycznych należy wnosić na indywidualny numer konta bankowego wskazany w decyzji podatkowej.


Informacja w sprawie stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Wola Uhruska w roku 2022.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Wola Uhruska na 2022 rok wynikające z uchwały: Nr XXX/186/2020 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 5 listopada 2021 r.  

Stawki  podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wola Uhruska na 2022 rok wynikające z uchwały: Nr XXX/187/2020 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 5 listopada 2021 r.

Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2022 r. wynikają z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2022 r. wynikają z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.


Informacja w sprawie stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Wola Uhruska w roku 2021.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Wola Uhruska na 2021 rok wynikające z uchwały: Nr XXIII/133/2020 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 5 listopada 2020 r.  

Informacja w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok – Uchwała Nr XXIII/134/2020 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 5 listopada 2020 r.

Stawki  podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wola Uhruska na 2021 rok wynikające z uchwały: Nr XXIII/135/2020 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 5 listopada 2020 r.


Informacja w sprawie stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Wola Uhruska w roku 2020.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2020 r. wynikają z uchwały Nr XII/69/2019 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wola Uhruska na 2020 rok:

 https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2019/5966/akt.pdf

Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2020 r. wynikają z uchwały nr XII/71/2019 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 25 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok:

 https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2019/5968/akt.pdf

Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2020 r. wynikają z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.:

 https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5463/268/6/1/m2019000101801.pdf 

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2020 r. wynikają z uchwały XII/70/2019 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 25 październikach 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wola Uhruska na 2020 rok:

 https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2019/5967/akt.pdf

Informacja w sprawie stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Wola Uhruska w roku 2019 r.