Odpady komunalne

26 marca 2019

W gminie Wola Uhruska każda osoba zamieszkująca (niezależnie od tego czy jest zameldowana, czy nie) na terenie gminy zobowiązana jest do ponoszenia kosztów usuwania wytwarzanych przez siebie odpadów.

Przyjęta uchwałą nr  XXX/200/2018 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia  25 stycznia 2018 r. – https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2018/643/akt.pdf metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zakłada, że za każdą osobę zamieszkującą na terenie gminy właściciel/użytkownik nieruchomości lub osoba zarządzająca nieruchomością, na której one zamieszkują, ponosi miesięczną opłatę wysokości – 9,00 zł (przy selektywnym gromadzeniu odpadów – segregacji) i 17,00 zł (przy braku selektywnego gromadzenia odpadów – brak segregacji).

Właściciel/użytkownik nieruchomości lub osoba zarządzająca nieruchomością zobowiązany jest składania w Urzędzie Gminy deklaracji, w której wskazuje liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości oraz wysokość wyliczonej miesięcznej opłaty (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty). Wzór deklaracji określa uchwała nr XIV/95/2016 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 16 czerwca 2016 r. – https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2016/3246/akt.pdf.

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący od kwietnia 2019 r. – pobierz