Jednostki organizacyjne

26 marca 2019

Jednostki organizacyjne Gminy Wola Uhruska


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej
Kierownik – 
Janina Kurzydłowska
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
tel. 82 591 54 36
e-mail: gopswolauhruska@interia.pl
BIP: https://gopswolauhruska.bip.lubelskie.pl


Zespół Szkół w Woli Uhruskiej:
Dyrektor – 
Mirosław Konieczny
Zastępca Dyrektora – Jolanta Szachałaj
1) Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego
ul. Gimnazjalna 34, 22-230 Wola Uhruska
tel. 82 591 52 36,
e-mail: szkolawolauhruska@gmail.com
2) Przedszkole w Woli Uhruskiej

ul. Gimnazjalna 34, 22-230 Wola Uhruska
tel. 82 591 50 28
3) Szkolne Schronisko Młodzieżowe
całoroczne – ul. Gimnazjalna 34, 22-230 Wola Uhruska
BIP: https://zswolauhruska.bip.lubelskie.pl

www: https://wolauhruska.edu.pl/


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej
Dyrektor –
 Jerzy Brzozowski
ul. Sportowa 1, 22-230 Wola Uhruska
tel. 82 591 50 69
e-mail: gosir.wola@prokonto.pl
BIP: https://gosirwolauhruska.bip.lubelskie.pl


Instytucje kultury Gminy Wola Uhruska:

Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Uhruskiej
Dyrektor  Ewa Grum
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
tel. 82 591 50 71
e-mail: gbpwolauhruska@op.pl
BIP: https://gbpwolauhruska.bip.lubelskie.pl

Blog Biblioteki

Elektroniczny katalog zbiorów bibliotecznych


Spółki komunalne Gminy Wola Uhruska:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Sp. z o.o. w Woli Uhruskiej
Prezes – 
Przemysław Kuryś
ul. Górna 4, 22-230 Wola Uhruska
tel. 82 591 50 65
e-mail: puw1@wp.pl