Oświata i wychowanie

2 kwietnia 2019

W gminie Wola Uhruska sprawami oświaty i wychowania zajmuje się Zespół Szkół w Woli Uhruskiej, w skład którego wchodzą: Gimnazjum im. Jana Pawła II (funkcjonujące do 31 sierpnia 2019 r.), Szkoła Podstawowa im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, Przedszkole, oraz dwa Schroniska Młodzieżowe.

Zespół Szkół w Woli Uhruskiej:
Dyrektor – 
Mirosław Konieczny
Zastępca Dyrektora – Jolanta Szachałaj
1) Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego
ul. Szkolna 2, 22-230 Wola Uhruska
tel. 82 591 50 19
2) Gimnazjum im. Jana Pawła II
ul. Gimnazjalna 34, 22-230 Wola Uhruska
tel. 82 591 52 36
3) Przedszkole w Woli Uhruskiej

ul. Gimnazjalna 34, 22-230 Wola Uhruska
tel. 82 591 50 28
4) Szkolne Schronisko Młodzieżowe
całoroczne – ul. Gimnazjalna 34, 22-230 Wola Uhruska
sezonowe – ul. Szkolna 2, 22-230 Wola Uhruska
BIP: https://zswolauhruska.bip.lubelskie.pl

www: http://spwolauhruska.kylos.pl/

 

Ponadto na terene Gminy funkcjonują dwie szkoły podstawowe prowadzone przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży:

  1. Szkoła Podstawowa w Uhrusku.
  2. Szkoła Podstawowa w Macoszynie Dużym.

Obie szkoły swoje siedziby mają w budynkach stanowiących własność Gminy i przekazanych Stowarzyszeniu Edukator w użyczenie.