Kierownictwo Urzędu

30 marca 2019

Wójt Gminy Wola Uhruska
Jan Władysław Łukasik

W sprawie skarg i wniosków Wójt przyjmuje w każdy wtorek w godz. 10.00-16.00.

 

Zastępca Wójta

pok. 13
tel. 082 591 50 03, w. 31

Skarbnik Gminy
Justyna Kędzierawska
pok. 14
tel. 082 591 50 54

Sekeretarz Gminy
Mariusz Jachimczuk
pok. nr 8
tel. 082 591 50 03, w. 24

Radca Prawny
Anna Bukowska
pok. nr 8
tel. 082 591 50 03, w. 24