Bezpieczeństwo

27 marca 2019

Na terenie Gminy Wola Uhruska sprawami bezpieczeństwa zajmują się:

 

Posterunek Policji w Woli Uhruskiej podlegający Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie.

Dane kontaktowe: ul. Dworcowa 21, 22-230 Wola Uhruska, tel. 82 572 72 86, fax. 82 572 72 87

Godziny pełnienia dyżurów: 7:00-15:00

Posterunkowy: mł. asp. Michał Pyrzyna, tel. 798 00 34

Telefon do całodobowej służby dyżurnej KPP we Włodawie: tel.  82 572 72 09/ 10, fax. 82 572 72 44, e-mail: kppwlodawa@lu.policja.gov.pl

 

Placówka Straży Granicznej w Woli Uhruskiej podlegająca Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Chełmie.

Dane kontaktowe: ul. Turystyczna 10, 22-230 Wola Uhruska, tel. 82 591 72 00, fax. 82 591 72 05, e-mail: wolauhruska@strazgraniczna.pl

 

Placówka Straży Granicznej w Zbereżu podlegająca Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Chełmie.

Dane kontaktowe: Zbereże 30, 22-230 Wola Uhruska, tel. 82 591 75 00, fax. 82 591 75 05, e-mail: zbereze@strazgraniczna.pl