Bezpieczeństwo

27 marca 2019

Na terenie Gminy Wola Uhruska sprawami bezpieczeństwa zajmują się:

Posterunek Policji w Woli Uhruskiej podlegający Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie.

Dane kontaktowe: https://wlodawa.policja.gov.pl/lwl/kontakt/posterunek/74727,Posterunek-Policji-w-Woli-Uhruskiej.html

Placówka Straży Granicznej w Woli Uhruskiej podlegająca Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Chełmie.

Dane kontaktowe: ul. Turystyczna 10, 22-230 Wola Uhruska, tel. 82 591 72 00, fax. 82 591 72 05, e-mail: wolauhruska@strazgraniczna.pl

Placówka Straży Granicznej w Zbereżu podlegająca Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Chełmie.

Dane kontaktowe: Zbereże 30, 22-230 Wola Uhruska, tel. 82 591 75 00, fax. 82 591 75 05, e-mail: zbereze@strazgraniczna.pl