Czyste Powietrze

31 sierpnia 2021

Na mocy porozumienia Gminy Wola Uhruska z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w Urzędzie Gminy Wola Uhruska został utworzony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „CZYSTE POWIETRZE”.

W ramach działalności Punku mieszkańcy mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz wsparcie w zakresie wypełniania i składania wniosków.

Punkt funkcjonuje w poniedziałki oraz wtorki od godziny 8:30 do godziny 13:30. Jeżeli  w dniu pracy punktu wypada święto, dzień otwarcia punktu zostaje przeniesiony na najbliższy dzień roboczy.

Konsultacje osobiste w odbywają się w budynku Urzędu Gminy, a konsultacje telefoniczne przeprowadzane są w godzinach pracy punktu pod telefonem 82 591 50 03 numer wewnętrzny 36.

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez:

Realizacja Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Wola Uhruska
w liczbach:

Stan na dzień Liczba złożonych wniosków Liczba podpisanych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
30.09.2022 r. 62 56 33 709 704,41 zł
31.12.2022 r. 65 58 35 828 129,18 zł
31.03.2023 r. 69 61 36 852 069,18 zł
30.06.2023 r. 73 65 41 947 615,82 zł
29.09.2023 r.
79
68
44
1 217 724,75 zł

Informacje o programie Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektowanych źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę) nie spełniających wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

  • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
  • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W przypadku współwłasności wniosek składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

  • w Portalu Beneficjenta
  • w serwisie gov.pl

Od 3 stycznia 2023 r. rusza nowa wersja programu „Czyste Powietrze”

Wychodząc naprzeciw potrzebom Beneficjentów, od 2023 r. wprowadzono zmiany obejmujące m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu. Jednocześnie i przede wszystkim promowana jest kompleksowa termomodernizacja, która służy bezpieczeństwu cieplnemu gospodarstw naszych beneficjentów.

Szczegółowe informacje na temat programu „CZYSTE POWIETRZE” można znaleźć na stronach:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Do pobrania ulotka informacyjna

Dane liczbowe dot. stanu wdrażania Programu na terenie Gminy:

Dane dotyczące jakości powietrza oraz pogody.