Referaty i stanowiska pracy

30 marca 2019

Sekretariat
Natalia Borysik

pok. nr 11
tel. 082 591 50 03

Obsługa Rady Gminy
Ewa Zalewska

pok. 21
tel. 082 591 50 03, w. 36

REFERAT  FINANSOWO-KSIĘGOWO-PODATKOWY

Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy
Agnieszka Koperska

Sprawy księgowe
Katarzyna Kędzierawska
Anita Kołodyńska
Małgorzata Borek
Katarzyna Odl
pok. 15
tel. 082 591 50 03, w. 28
Lidia Ciszewska-Wilkos
Jolanta Marek
pok. 22
tel. 82 591 50 58
Monika Łubkowska
pok. 5
tel. 82 591 50 03 w. 37

Sprawy podatkowe, odpady komunalne
Anna Borej
Katarzyna Walczuk

pok. 17
tel. 082 591 50 03, w. 26

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Kierownik Referatu
Maciej Markuszewski

pok. 7
tel. 082 591 50 03, w. 25

Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Jacek Kwacz
Przemysław Szwalikowski
 

pok. 7
tel. 082 591 50 03, w. 25

Ochrona środowiska
Adrian Kowalczuk

pok. 7
tel. 082 591 50 03, w. 25

Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo
Beata Szarpak

pok. 9
tel. 082 591 50 03, w. 34

Informatyka
Marek Pakuła
pok. 9
tel. 082 591 50 03, w. 34

Projekty
Katarzyna Wnuk
pok. 13
tel. 082 591 50 03, w. 31