Referaty i stanowiska pracy

30 marca 2019

Sekretariat
Krystyna Władziewicz

pok. nr 11
tel. 082 591 50 03

Obsługa Rady Gminy
Arkadiusz Dubij

pok. 21
tel. 082 591 50 03, w. 36

REFERAT  FINANSOWO-KSIĘGOWO-PODATKOWY

Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy
Justyna Kędzierawska

Sprawy księgowe
Agnieszka Koperska
Katarzyna Wnuk

Katarzyna Odl
pok. 15
tel. 082 591 50 03, w. 28

Sprawy podatkowe, odpady komunalne
Anna Borej
Katarzyna Walczuk

pok. 17
tel. 082 591 50 03, w. 26

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Kierownik Referatu
Maciej Markuszewski

pok. 7
tel. 082 591 50 03, w. 25

Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Jacek Kwacz 
pok. 7
tel. 082 591 50 03, w. 25

Ochrona środowiska
Adrian Kowalczuk

pok. 7
tel. 082 591 50 03, w. 25

Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo
Beata Szarpak

pok. 9
tel. 082 591 50 03, w. 34

Informatyka
Marek Pakuła
pok. 9
tel. 082 591 50 03, w. 34