Oferta inwestycyjna

26 marca 2019

Przedstawiamy ofertę inwestycyjną gminy Wola Uhruska

Nieruchomość niezabudowaną – działki o nr: 1032, 27/12 w Woli Uhruskiej (obręb 0015-WOLA UHRUSKA) i 70/2, 71/2, 72, 73/3, 84, 85 w Bytyniu (obręb 0001-BYTYŃ) tworzących kompleks gruntu o łącznej powierzchni 10,3087 ha z propozycją zabudowy obiektami turystycznymi takimi jak:

  • pensjonat dla 40 – 45 osób z możliwością organizacji imprez okolicznościowych,
  • wyciąg narciarski o długości ok. 400 m,
  • wypożyczalnia sprzętu sportowego,
  • ogólnodostępny punkt gastronomiczny z parkingiem.

Uzupełnieniem wyżej wymienionych propozycji mogłyby być inne atrakcje takie jak: hipoterapia, basen kąpielowy, grota solna, mini zoo, narciarskie trasy biegowe, itp.

Grunty nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Uhruska działki o nr 70/2, 71/2, 72, 73/3, 84, 85 w Bytyniu oraz 1032, 27/12 w Woli Uhruskiej leżą w terenach użytkowanych rolniczo z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień – Symbol Rm

Nieruchomość niezabudowaną – działki o nr: 211/2, 212/1 i 214/2 w Piaskach (obręb 0009-PIASKI) gmina Wola Uhruska o łącznej powierzchni 6,47 ha z możliwością budowy stawu rybnego o pow. 1,00 – 1,50 ha oraz budowy pensjonatu wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia w podstawowe urządzenia niezbędne do uprawiania wędkarstwa i turystyki rodzinnej.

Grunty nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Uhruska działka o nr 211/2 leży w większej części od zachodu w terenach strefy przyrodniczej bez prawa zabudowy (tereny rolnicze, użytki zielone zalesienia) – Symbol Z, w części środkowej w terenach leśnych bez prawa zabudowy – Symbol ZL, od wschodu w terenach strefy przyrodniczej ze wskazanymi rejonami zbiorników wodnych – Symbol Z/W. 

Działka nr 212/1 leży od zachodu i w części środkowej od południa w terenach strefy przyrodniczej bez prawa zabudowy (tereny rolnicze, użytki zielone zalesienia) – Symbol Z, w części środkowej w terenach leśnych bez prawa zabudowy – Symbol ZL, w części środkowej od wschodu w terenach strefy przyrodniczej ze wskazanymi rejonami zbiorników wodnych – Symbol Z/W, od wchodu w terenach mieszkaniowo-usługowych (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, letniskowa, usługi) – Symbol M.

Działka nr 214/2 leży od zachodu i w części środkowej od południa w terenach leśnych bez prawa zabudowy – Symbol ZL, w części środkowej od zachodu w terenach strefy przyrodniczej bez prawa zabudowy (tereny rolnicze, użytki zielone zalesienia) – Symbol Z, w części środkowej od wschodu w terenach strefy przyrodniczej ze wskazanymi rejonami zbiorników wodnych – Symbol Z/W, od wschodu w terenach mieszkaniowo-usługowych (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, letniskowa, usługi) – Symbol M, w niewielkiej części od południowego wschodu w terenach użytkowanych rolniczo z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień – Symbol Rm.

Nieruchomość niezabudowaną – działki nr 141/7 i 142/2 o pow. 1,9787 ha w Woli Uhruskiej  (obręb 0015-WOLA UHRUSKA) na budowę Domu Pomocy Społecznej dla co najmniej 30 osób z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe.

Grunty nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Uhruska działka nr 141/7 leży w terenach mieszkaniowo-usługowych (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, letniskowa, usługi) – Symbol M.

Działka nr 142/2 leży terenach zieleni publicznej – Symbol ZP.