Sesje Rady Gminy Wola Uhruska

25 marca 2019
Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm) obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.
Transmisje i nagrania sesji Rady Gminy Wola Uhruska są udostępniane pod poniższym linkiem.