Covid-19

12 marca 2020

Ważne Informacje w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej Covid-19

Aktualne zasady i ograniczenia w związku z COVID-19 zawarte są na stronie www.gov.pl

Aktualne dane dotyczące liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2

Informujemy, że od 16 maja 2022 r. został zniesiony stan epidemii COVID-19 z jednoczesnym obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego. Tym samym zostały zniesione ograniczenia w sposobie przyjmowania interesantów Urzędu Gminy Wola Uhruska oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Niemniej jednak w holu budynku Urzędu Gminy utrzymano Punkt Obsługi Interesanta, w którym znajduje się:

  • automatyczny dozownik do dezynfekcji dłoni,
  • domofon pozwalający interesantowi przywołanie pracownika Urzędu Gminy,
  • dzwonek pozwalający interesantowi przywołanie pracownika GOPS,
  • krzesła i stoliki z przeźroczystymi parawanami do obsługi interesantów.

Apelujemy do wszystkich załatwiających sprawy w Urzędzie Gminy lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o rozważne zachowania  – w przypadku występowania objawów chorobowych takich jak ból gardła, bóle głowy, zatkany nos, suchy kaszel, wysoka temperatura  – prosimy o powstrzymywanie się od osobistego załatwiania spraw urzędowych, a jeśli jest to konieczne to prosimy o korzystanie z Punktu Obsługi Interesanta.

Przypominamy, że wiele spraw jest możliwych do załatwienia telefonicznie, pocztą e-mail lub pisemnie drogą pocztową.

Przypominamy dane kontaktowe:

Urząd Gminy:
tel./fax 82 591 50 0382 591 50 0682 591 50 46
e-mail: wolauhruska@lubelskie.pl
USC
tel. 82 591 50 72
e-mail: usc.wolauhruska@lubelskie.pl

GOPS:
tel. 82 591 54 36
e-mail: gopswolauhruska@interia.pl, gops@wolauhruska.pl