Covid-19

12 marca 2020

Ważne Informacje w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej Covid-19

Aktualne zasady i ograniczenia w związku z epidemią COVID-19 zawarte są na stronie www.gov.pl

Schematy wykonywania testów na koronawirusa – informacja NFZ

Informujemy, że od 12 października 2020 r. wprowadzone zostały zmiany w sposobie przyjmowania interesantów Urzędu Gminy Wola Uhruska oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W holu budynku Urzędu Gminy tworzony został Punkt Obsługi Interesanta, w którym znajduje się:

  • automatyczny dozownik do dezynfekcji dłoni,
  • domofon pozwalający interesantowi przywołanie pracownika Urzędu Gminy,
  • dzwonek pozwalający interesantowi przywołanie pracownika GOPS,
  • skrzynka podawcza – do składania pism w Urzędzie i GOPS
  • krzesła i stoliki z przeźroczystymi parawanami, przy których odbywa się obsługa interesanta.

Osobiste załatwianie spraw urzędowych odbywa się wyłącznie w Punkcie Obsługi Interesanta. 

W przypadku niemożliwości załatwienia sprawy w POI, np. ustalenie PIN do dowodu osobistego, dopuszcza się możliwość obsługi na innym stanowisku w Urzędzie Gminy pod warunkiem uzyskania od interesanta negatywnych odpowiedzi w zakresie:

  • występowania u niego objawów charakterystycznych dla COVID-19 – dopuszcza się możliwość pomiaru temperatury (na obszarze czoła lub dolnej części szyi),
  • kontaktów z osobami, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Przypominamy jednocześnie o obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w tym w budynku Urzędu Gminy. Prosimy także o korzystanie z własnych długopisów podczas załatwiania spraw w Punkcie Obsługi Interesanta.

Apelujemy jednocześnie, aby przed wizytą w Urzędzie skontaktować się telefonicznie lub pocztą e-mail celem ustalenia sposobu  załatwienia sprawy. Pozwoli to na sprawniejsze jej załatwienie w Punkcie Obsługi Interesanta.

Przypominamy dane kontaktowe:

Urząd Gminy:
tel./fax 82 591 50 0382 591 50 0682 591 50 46
e-mail: wolauhruska@lubelskie.pl
USC
tel. 82 591 50 72
e-mail: usc.wolauhruska@lubelskie.pl

GOPS:
tel. 82 591 54 36
e-mail: gopswolauhruska@interia.pl, gops@wolauhruska.pl

Przypominamy, że najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci koronawirusa są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Dlatego szczególnie w ich przypadku niezwykle istotne jest stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz, w miarę możliwości, pozostanie w domu.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców o w miarę możliwości zaopiekowanie się starszymi osobami z rodziny oraz najbliższego otoczenia, a w szczególnych przypadkach zgłaszanie do Urzędu Gminy konieczności udzielenia pomocy konkretnym osobom.