Covid-19

12 marca 2020

Ważne Informacje w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej Covid-19

Aktualne zasady i ograniczenia zawarte są na stronie www.gov.pl

Informacja ws. załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Wola Uhruska

Urząd Gminy Wola Uhruska apeluje do mieszkańców o rozwagę przy załatwianiu spraw urzędowych – rekomendujemy załatwianie spraw urzędowych w pierwszej kolejności drogą telefoniczną, listowną oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub skrzynki podawczej na platformie ePUAP. Załatwianie spraw w siedzibie Urzędu prosimy poprzedzić zgłoszeniem telefonicznym, tak aby ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty w Urzędzie Gminy.

Dane kontaktowe do Urzędu Gminy:
tel./fax 82 591 50 03, 82 591 50 06, 82 591 50 46
e-mail: wolauhruska@lubelskie.pl
USC
tel. 82 591 50 72

Podobne zasady obowiązują w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej

Dane kontaktowe do GOPS:
tel. 82 591 54 36
e-mail: gopswolauhruska@interia.pl

Informacja ws. szkół

Komunikat dla rodziców uczniów

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego, od 16 do 26 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki dlatego też Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie e-podręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Rodzicom uczniów w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.

Informacja ws. działalności instytucji kultury

Od 8 maja br. (piątek) Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Uhruskiej wznowiała działalność dla czytelników.

Zapraszamy w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30 , z przerwami w godzinach 10:30-11:00 oraz 13:00-13:30 na dezynfekcję oraz prace organizacyjne.

W celu wypożyczania i zwrotu zbiorów zostanie uruchomione jedno stanowisko – w drzwiach wejścia do biblioteki, a wypożyczanie i zwroty odbywać się będą jedynie za pośrednictwem bibliotekarza – bez wolnego dostępu do półek.

W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze rezerwacje publikacji telefonicznie pod nr 82 591 50 71, lub elektronicznie na adres e-mail:  gbp@wolauhruska.pl

Dane kontaktowe do GBP:
tel. 82 591 50 71
e-mail: gbp@wolauhruska.pl

Informacja ws. obiektów sportowych i rekreacyjnych

W dniach od 12 do odwołania zawieszone są wszelkie zajęcia na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej.

Dane kontaktowe do GOSiR:
tel. 82 591 50 69,
e-mail: gosir.wola@prokonto.pl

Działania mają charakter profilaktyczny i zapobiegawczy.

Zalecenia

Mieszkańców prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W szczególności należy zwrócić uwagę na kwestie związane z higieną. Więcej informacji w poniższych linkach.

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

Szczegółowe informacje o tym, jak chronić się przed ewentualnym zarażeniem znajdą Państwo również na stronie Ministerstwa Zdrowia. Linki poniżej.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow

Apelujemy do mieszkańców o zachowanie rozwagi i rozsądku w sytuacjach codziennych, a jeżeli w ostatnich dniach:

  • wrócili Państwo z zagranicy lub
  • zaobserwowaliście Państwo u siebie takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub
  • podejrzewacie Państwo, że mieliście kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem,

należy W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze stacją Sanitarno-Epidemiologiczną PSSE we Włodawie:
tel. 82 572 14 05 – w godzinach urzędowania,
tel. alarmowy: 695 748 377 – po godzinach urzędowania,
lub całodobową infolinią 800 190 590,
gdzie przekazane zostaną Państwu informacje o dalszym postępowaniu.

Przypominamy, że najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci koronawirusa są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Dlatego szczególnie w ich przypadku niezwykle istotne jest stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz, w miarę możliwości, pozostanie w domu.

Zalecamy, aby wszyscy mieszkańcy, w sytuacjach, w których nie zachodzi taka konieczność, pozostali w domu.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców o w miarę możliwości zaopiekowanie się starszymi osobami z rodziny oraz najbliższego otoczenia, a w szczególnych przypadkach zgłaszanie do Urzędu Gminy konieczności udzielenia pomocy konkretnym osobom.